شمالی افغانستان: سیل قربانلری سانی یوزدن آرتدی

Image copyright BBC World Service

افغانستان نینگ اوزبیک لر زیچ یشاوچی قطار شمالی لایت لریده هلاکت لی سوو تاشقین لری یوزبیرگن.

طبیعی آفت دن اینگ کوپ جبر کورگن جوزجان، فاریاب، سرپل و شو جمله دن، غربی بادغیس ولایتیده توپلم قربان لر سانی حاضرگچه کییلب یوزدن آرتگن.

اونلب آدملر بی دره ک کیتگن. قربان لر سانی بوندن ده آرتیشی ممکن.

اگر، بریتانیا نینگ نفوذلی رویترز اخبارت اگینتلیگی ولایت حاکمی گه اقتباس کیلتیرگن رقم لرگه ته یه نیلسه، فاریابده هم 33 کیشی نابود بولگن.

اونلب آدم لرنینگ ایسه، هنوز دره ک لری یوق. مینگلب خاندانلر جبر کورگن، ایکی مینگدن آرتیق حویلی- جای ویران بولگن.

عین حالده سرپل ولایتی ده هم سوو تاشقینی عاقبتیده هلاک بولگن لر سانی ییگیرمه کیشی گه ییتگن. بوولایت رسمی لریگه کوره 30کیشی هلی گچه بی دره ک بولگن. بو سوو تاشیقنی سرپل ولایتی نینگ صیاد تومنیده یوزبیرگن. بوحادثه ده اونلب اوی لر ویران بولیب اهالی میدانده بولگنی خبر قیلینماقده. حاضرگچه جبرکورگن عایله لریاردم کوتماقده اولرگه یاردم ییتیب بارمه گن.

Мултимедиа ўйнаш бу қурилмада дастакланмайди

حاکیم جنابلریگه کوره، قربانلر سانی ینه ده آرتیشی ممکن.

طبیعی آفت نتیجه سیده یره لنگنلرهم آرمونچه ایمسلیگی، اما اولرنینگ اینق سانلری گه عاید معلوماتلرنینگ جاری پیتده امکانسیز ایکنی ایتیله دی.

ولایت حاکیمی نینگ سوزلریدن معلوم بولیشیچه، کوپلل چاروا ماللر هم بابود بولگن و کته ایکتارده گی ایکین میدانلری هم ویران بولگن.

اگر، رسمی معلوماتلرگه ته ینیلسه، ولایت نینگ او: درزاب، قوش تیپه و خوجه دوکوه نی تومنلری بوتکول سوو آستیده قالگن و سوو تاشقینلری هنوز دوام ایتماقده.

طبیعی آفت نتیجه سیده مینگلب اوی ـ جایلر بوتکول ویران بولگن و مینگلب آدملر جبر کوریشگن.

ولایت حاکیمی نینگ ایتیشیچه، هلی هم سوو ایچیده قالگن آدملر بار و اولرنی قوتقه ریش ایشلری دوام ایتماقده.

جناب قویینلی گه کوره، قوتقه رو عملیاتلرگه تیک اوچرلر هم جلب ایتیلگن.

مینگلب جبردیده لرنینگ چادیر، آزیق آوقت و داری ـ درمان کبی فوق العاده یاردمگه احتیاجلری بارلیگی ایتیله دی.

مسووللرنینگ سوزلریدن عیان بولیشیچه، حاضر اولرنی مکتبلرگه جایلشتیریش و فوق العاده کومک بیریش باره سیده ایش آلیب باریلماقده.

جوزجان ولایتی خوفسیزلیک باشقرمه سی باشلیغی فقیرمحمدجوزجانی نینگ بیز بیلن صحبتده بیلدیریشیچه، مرکزی حکومت حاضرچه نقد پول یوباریشگه وعده قیلگن.

اونگه کوره، بو پول جبردیده لرگه فوق العاده کومک کورستیش و قوتقه رو ایشلریگه صرفلنه دی.

Мултимедиа ўйнаш бу қурилмада дастакланмайди

صحبتداشیمیزنینگ سوزلریدن عیان بولیشیچه، مرکزی حکومت وکیللری بوتون تلفات کولمی انیقلنیشی آرتیدن، ینه شونگه یره شه کومک بیریشگه هم وعده قیلگن.

ولایت حاکیمی نینگ ایتیشیچه، هله قچان یاردم گه عاید مینگلب شکایتلر آلیشماقده، اما حاضر بار اعتبار سوو ایچیده قالگن آدملرنی قوتقه ریشگه قره تیلگن.

معلوم بولیشیچه، بو کبی هلاکتلی سوو تاشقینلریگه بیرنیچه ساعتلیک کوچلی جله لرنینگ اوزی کفایه قیلگنی ایتیلماقده.

افغانستان شمالیدن آلینگن سونگی خبرلرگه کوره، جوزجاندن تشقری اونگه قوشنی سرپل ولایتی هم طبیعی آفت دن جدی زیان کورگن.

حاضرچه آلتی کیشی نینگ قربان بولگنی، کوپلب چاروا ماللری نابود بولیب، بو ییرده ایکینزارلرگه جدی ضرر ییتگنی ایتیلماقده.

رسمی خبرلرگه کوره، 10 مینگدن آرتیق حویلی ـ جای و دوکانلر سوو آستیده قالگن.

بو ییرده هم اون مینگلب جبردیده لرنینگ فوق العاده کومککه احتیاجلری بار.

بیز صحبتده بولگن و وضعیتنی یقیندن کوزه تیب تورگن سرپللیک پارلمان وکیلی سید انور سادات نینگ ایتیشیچه، ولایت حاکیملیگی تمانیدن حاضر ساحه ییتی ته هییت یوباریلگن.

Мултимедиа ўйнаш бу қурилмада дастакланмайди

اونگه کوره، هییتلر اوز فعالیتینی یکونلشی آرتیدن، بوتون تلفات کولمی تولیق آیدینلشدی و جبردیده لرگه رساله ده گی دیک یاردم کورستیش ممکن بوله دی:

بیز صحبتلشگن منبع گه کوره، سوو تاشقینلری شمالی فاریاب ولایتیده هم کوزه تیلگن، اما او قدر جدی زیان ییتکزمه گن.

بو کبی طبیعی آفت شمالی قالیب، افغانستان نینگ غربی بادغیس ولایتیده هم کوزه تیلگن و او ییرده هم اون دن آرتیق کیشی نینگ عمریگه ضامن بولگن.

یوزلب دوکانلر، ایریم حویلی ـ جایلر بوتکول ویران بولگن، یوزلب جبردیده لرنینگ فوق العاده یاردمگه احتیاجلری بارلیگی ایتیله دی.

Бу мавзуда батафсилроқ