جمهوررئیس لیک سیلاوی نینگ دستلبکی نتیجه لری خصوصیده 120دن آرتیق شکایت قیلینگن

افغانستان سیلاوشکایت لرکمیسیونی رسمی لری بو کمیسیون گه 121شکایت ییتیب کیلگنی نی معلوم قیلدی.

بو شکایت لردن 115ته سی داکترعبدالله عبدالله،4 حالت اشرف غنی احمد زی، بیرحالتی سلطان زوی وبیرحالت هم محمد شفیق گل اقا شیرزی تمانیدن قیلینگن.

سیلاو شکایت لر کمیسیونی بوگون توشدن کیین کابلده مطبوعات انجمنی یولگه قوییب سیلاونینگ دستلبکی نتیجه لریگه عاید نامزدلر اعتراض وشکایت لریگه کوزلنگن وقت دوشنبه آقشام ساعت 7ده تولگنی معلوم قیلدی.

شکایت لرنینگ بیرقسمی یعنی 8شکایت دستلبکی نتیجه ده آوازلرکمیسیون تمانیدن حسابگه آلینمه گنی بولگن.

کمیسیونگه ییتیب کیلگن 8شکایت ایسه آوازلرنی بیکارقیلینیشی باره سیده بولگن.

شکایت لردن قالگن حالتی هم دستلبکی نتیجه لرنینگ اعلان ایتیلیشی باره سیده بولگن.

سیلاوقانونی گه کوره بو شکایت لر 48ساعتگچه تینگله نیشی لازم.

بوکمیسیون بوندن آلدین اوتکزگن مطبوعات انجمنی ده بوشکایت لر کابل، وردک، ننگرهار، لغمان، غزنی، پکتیا،خوست کنر، بلخ،قندهار، فاریاب، بادغیس وهرات ولایلریگه تعلقلی دیب ایتگن ایدی.

بوکمیسیون سوزچیسی نادر محسنی نینگ معلوم قیلیشیچه سیلاونینگ دستلبکی نتیجه لری خصوصیده ییتیب کیلگن شکایت لرآره سیده وقتی اوتگن شکایت لربارلیگی هم کوزه تیلگن.

بیکارایتیلگن آوازلرگه قیلینگن شکایت لرنی تیکشیریش اوچون، ایرته چهارشنبه کونی بوکمیسیونده شکایت لر نامزد لر، رسانه لر، مدنی جماعه اعضالری حضوریده آشکارشکلیده ییغین اوتکزیلیشی کوتیله دی.

دستلبکی سیلاو نتیجه لری نینگ اعلان ایتیش چاغی افغانستان سیلاولرمستقل کمیسیونی 525محل نینگ آوازلرینی اعتبارسیز اعلان قیلیب بیکار ایتیلگنی نی معلوم قیلدی.

بو کمیسیون سیلاولرمستقل کمیسیونی تمانیدن بیکارایتیلگن آوازلرنی بیکارایتگنی گه بولگن حجت لرینی هم تیزلیکده بوکمیسیونگه تاپشیریشی نی طلب قیلدی.

جمهور رئیس لیک سیلاوی نینگ دستلبکی نتیجه لری بوندن 3کون آلدین اعلان ایتیلگن ایدی. بونده عبدالله عبدالله 44.9فایزآواز آلیب بیرینچی واشرف غنی احمد زی 31.5فایز آوازآلیب ایکینچی اوریننی ایگلله گندی. وباشقه نامزدلرهم ترتیب بیلن10 فایزدن کوپراق دن توتیب تا 0.2فایزآوازگچه قولگه کیلتیرگن دیلر.

آلدینده تورگن بونامزدلرد ستلبکی نتیجه لردن راضی لیک بیلدیرمی، سیلاوشکایت لرکمیسیونی ایشلرینی شفاف بجریشی نی طلب قیلگن دیلر.

سیلاولر مستقل کمیسیونی سیلاونینگ ایکینچی دورگه کیتیش احتمالی بارلیگی نی هم امکان سیزایمس دیب ایتگندی.

جمهور رئیسلیک سیلاوی ایکینچی دورگه قالگن تقدیرده 7جوزا ده بولیب اوتیشی کوزلنگن. افغانستان جمهور رئیس لیک و ولایت کینگش سیلاولریگه قریب 7میلیون کیشی اشتراک ایتگنی ایتیله دی، بوندن 64فایزی ایرکک لرو36فایزینی عیال قتلمی تشکیل بیره دی.