حامدکرزی بوگون ارگوگه سفرقیلدی

Image copyright

افغانستان شمال شرقیده گی بدخشان نینگ ارگوتومنیده گی ییر کوچگیسی سبب کورسه تیله یاتگن یاردملر یخشی باشقریلمسلیگی وجسدلرتوپراق دن چیقریلمسلیگی تنقیدلر بیلن بیرگه بولگنی سبب افغانستان جمهور رئیسی منطقه سفرقیلگن.

بدخشانده یاردم لر قنده ی باشقریلیشی وتوپراق آستیدن جسدلرنی قزیب چیقریلمه گنی جدی تنقیدلرگه سبب بولیشی آرتیدن افغانستان جمهور رئیسی حامد کرزی ارگوگه سفرقیلدی.

جمهور رئیس لیک سرایی ده گی منبع بی بی سی بیلن بولگن صحبتیده کرزی جنابلری یاردم ییتکزیش وضعیتی وفاجعه کولمی نی یقیندن تیکشیریش اوچون ارگوگه گه یول آگنی نی ایتدی.

جمعه کونی افغانستان شمال شرقیده جایلشگن بدخشان ولایتی نینگ ارگو تومنیده ییر کوچگیسی عاقبتیده یوزلب انسان توپراق آستیده قالیب اوز جانی قولدن بیردی.

ییرکوچگیسی یوزلب تورر بنانی ویران ایتیب لای بیلن کومیب قویدی وباریک قیشلاقی نینگ اهالی سی آوازبولیشیگه سبب بولدی.

دولت رسمی لری لای وتوپراق کوپ توشگنی سبب قوتقروو عملیات نی توخته تیب قویدیلر، بیراق قربانی لرقالگن لری ومنطقه اهالی سی بونی قتیق تنقیدقیلماقده لر.

شونینگ دیک یاردم ییتکزیب بیریش عملیاتی هم تنقیدلربیلن بیرگه بولگن. وتنقیدچی لرگه کوره بوعملیاتده منتظم لیک وترتیب بولمه گنی اوچون یاردم لرنی ترقه تیش توخته تیب قوییلدی.

بوحادثه ده باریک قیشلاقی اهالی سیدن 305کیشی هلاک ایتیلگنی انیقلنگن.

دولت رسمی لری بو یاردم لر مخصوص کمیته آرقه لی ترقه تیلیشی باره سیده قرارآلدیلربیر قطار اهالی ترقه تیله دیگن یاردم لرمرکزیگه هجوم قیلدیلروپلیس اولرنی ترقه تیش اوچون هواگه قره ته اوق اوزیشگه مجبوربولدی.

ارگوده بو وضعیت سبب خارجی وایچکی یاردم ایتووچی تشکیلات لر منطقه نی ترک ایتماقچی بولدیلرومحتاج لرگه ترقه تیش جریانی توخته تیلدی.

اوتگن کونی بو ولایت حاکمی نینگ اورین باسری گل محمد بیدار بی بی سی گه یاردم لرنی ترقه تیش جریانی نورمال حالتیده دوام ایته یاتگنی ایتیب بوخصوصده هیچ قنده یمعما یوق لیگی نی بیلدیرگن دی.

شونینگ دیک او باش پنا ه سیزلرگه تورر بنا قوریب بیریش اوچون هم ایش باشلنگنی نی معلوم قیلگن ایدی.

یاردم عملیاتی یخشی باشقریلمه یاتگن لیگی باره سیده هم اجتماعی ترماق لرده وهم رسانه لرده کینگ یاریتیلگن ایدی.

کرزی یننگ کیچیکتیریب سفر قیلگنی هم تنقیدلرکوپراق بولیشی اوچون یول آچماقده. ایریم لراونی قربانی لرحال احوالی فکریده بولگنی اورنیده جمهور رئیسلیک سیلاومساله لریگه بندلیگی باره سیده تنقدقیلگن لر.

هرچند معاونان رئیس جمهوری و شماری از مقامهای ارشد دولتی به ارگو سفر کرده‌اند و کمک‌هایی را هم در اختیار آسیب‌دیدگان قرار داده‌اند، اما منتقدان می‌گویند که رئیس جمهوری باید زودتر شخصاً به منطقه سفر می‌کرد.

کرزی جنابلری یقیندن یاردم کورسه تیش وضعیتی نی کوزه تیب وجبرکورگن اهالی بیلن یقیندن اوچره شیب اوز قیغوداشلیگی نی اظهار ایتیش مقصدیده بدخشانگه یول آلدی. بیراق بو سفری اونینگ حکومتی گه قره تیلگن تنقیدلرنی آلدینی آلیشی ممکن می یوق می حاضرچه انیق ایمس.

بدخشان ولایتی حاکمی نینگ اورین باسری گه کوره ارگوده گی افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی حضوریده گی ییغین ده نهای قراراو آلیشی ممکن.

اونینگ معلوم قیلیشیچه حاضرگه قدرقربانلردن 15جسد قزیب چیقریلگن. و290کیشی توپراق تگیده بولگن، حاضرده برچه قربانلرسانی اینقله نیشی اوچون سعی وحرکت لردوام ایتماقده.

بوندن آلدین ایریم محلی رسمی لر قربان لرسانی 253دن 2700کیشی گچه بولگنی نی معلوم قیلگن ایدیلر. تلفات لرباره سیده گی کته فرق هم تنقیدلرگه سبب بولگن ایدی.