سیز اوز فرزندینگیز و افغانستان ده کی باله لر کیله جگیدن خواطر ده می سیز ؟

افغانستان ده کی حیات نینگ قیسی جهتلری باله لرنینگ کیله جگینی خوف آستیگه قویشی ممکن؟ فرزندینگیزنی بخت لی حیات بیلن تامین لیب من دیب ایشانه سیز می؟ بوگونکی افغانستان جامعه سیده فرزندینگیز حق و حقوق لری حمایه قیلنه می ؟ اوتگن ییللرگه نسبتا باله لر حقوق لرینی تامین لشته افغانستان حکومتی ایترلیچه ایش قیلدی می ؟ عایله لر اوز باله لرنینگ حقلرینی قنچه لیک تامین لب کیلماقده؟

برلشگن ملتلر تشکیلاتی نینگ افغانستانگه کمک تشکیلاتی "یونما" افغانستان لیک باله حقوقینی خلق آرا قانونلر و اسلامگه موافق حمایه قیلیش، ترغیب ایتیش مقصدینی کوزله گن کتابچه چیقرگن.

"قوراللی ماجرا ده افغانستان باله لرینی حمایه قیلیش"

دیب ناملنگن اوشبو کتابچه کابلده دری، پشتو و انگلیس تیللریده مستقل انسان حقلرینی سقلش کمیسیونی اداره سیده تقدیم ایتلگن.

بیز شو مناسبت بیلن بو هفته گی سوز سیزگه رکنینی باله لر حقیده تیارلشگه قرار قیلدیک.

برنامه میزگه اشتراک ایتیش اوچون تیلفون رقم لرینگیزنی بیزگه یوبارینگ.

ایمیل : uzbek.afghan@bbc.co.uk

یاکی قوییده کی فورم آرقه لی بیز بیلن علاقه قورینگ.