افغانستان وفیلپین اورته سیده گی فوتبال بیله شووی نتیجه سیزیکونله دی

افغانستان ملی تیرمه جماعه سی آسیا چلنج کپ بیلله شووی نینگ ایلک اوچره شوویده فیلپین بیلن میدانگه چیقدی اما هیچ بیری غالب چیقمسدن بومسابقه نهایه تاپدی.افغانستان فوتبالچی لری ایکینچی بیلله شوونی کیلگوسی 5شنبه قوشنی تورکمنستان بیلن یولگه قوییش لری ممکن.

بو بیلله شوومالدیومملکتی نینگ ادو شهریده بیرساعت کیچکتیریلیب کونی کیچه ساعت توقیزیریمده باشلندی. نتیجه سیزیکونله دی.

بو مسابقه ده افغانستان ملی تیرمه جماعه سی اوزلری نی کوتیلگن گه قدر کورسه تیشگه قادر بولمه دیلر.

فیلپین تیمی افغانستان تامانی گه توپنی سوریب غلبه قازانیش اوچون امکانی باریچه حرکت قیلدی، بیراق افغانستان تامانی بو هجوم لرنی آلدینی آلیشگه موفق بولدی.

فوتبال جهان فدراسیونی یعنی فیفا ترتیبی یوزه سیدن افغانستان ملی تیمی 128اورینگه جای آلیشگن. وآسیا تیم لری آره سیده 18اورینده قرارتاپگن.

اوتگن ییلی جنوبی آسیاده گی یولگه قوییلگن بیلله شوولرده مملکت فوتبال تیرمه جماعه سی غلبه قازانیب بیرینچی بولگن ایدی.

بوندن تشقری بو تیم اوتگن ییلی فیفادن عدالتلی اویین قیلگنی سبب ساورین قولگن کیلتیردی.

خلق ارا فوتبال فدراسیونی ترتیبی یوزه سیدن فیلپین فوتبال تیرمه جماعی ایسه 140اورینده توریب وآسیا مقیاسیده ایسه 21بولگن.

افغانستان نینگ ایکینچی مسابقه سی تورکمنستان فوتبال تیمی بیلن واوچینچی بیلله شووی هم لائوس بیلن ریجه لشتیریلگن.

آسیا فوتبال کنفدراسیونی نینگ بیشینچی وسونگی دور حسابلنگن فوتبال مسابقه لری نینگ بوباسقیچده افغانستان، فلسطین، قرقیزستان، لائوس، فیلپین، میانما وتورکمنستان ملی تیرمه جماعه لری دن عبارت بولگن مملکت لرفوتبال گروهی اشتراک ایتگن.

بو 8مملکت اورته سیده گی باشلنگن مسابقه 4تیم لیک ایکی گروه دن عبارت بولیب 9جوزاگچه دوام ایتیشی ممکن.

بو ایکی گروه نینگ ایکی تیمی اوستون توریشی بیلن ایکاوی اورته سیده 9جوزاده مسابقه اوتکزیلیشی کوتیله دی. وبوبیلله شووگه غلبه قازانگن ایکی تیم دن آسیاخلق لری دن وکالت قیلیب 1394آسترالیاده یولگه قوییله دیگن مسابقه ده اشتراک ایتیشی ممکن.