سیلاولر مستقل کمیسونی نینگ 5388خادمی ایشدن برطرف ایتیلدی

Image copyright AFP Getty Images

بو کمیسیون 5000دن آرتیق خادمینی ایشدن آلیب باشقه بوکمیسیونده ایشله آلمسلیگی معلوم قیلگن.

بوکیشی لرسیلاوگه عایدقانون بوزرلیکلرگه قوللری بولگنی نی معلوم قیلینیب وبیرقطارلری هم قضا اداره لریگه تنشیتریلیشی ممکن دیب ایتیلگن.

عین حالده افغانستان ایرکین وعدالتلی سیلاوتشکیلاتی بیر گزارش ترقه تیب بونده سیلاو کمیسیونی یوزلب ینگیدن آچماقچی بولگن آوازبیریش محللریدن 42فایزی فیفا تاماندن بیرینچی دورسیلاوگه عاید قلابلیک وقانون بوزلیک یوزبیرگن مرکزلردیب قیدایتیلگن.

سیلاولر مستقل کمیسیونی رئیسی یوسف نورستانی ایشدن آلینگن 5388خادمی باره سیده کوپراق معلومات بیریشمه دی. اما بوندن آلدین سیلاولرمستقل کمیسیونی عیبلنگن کمیسیون خادم لری دن کوپراغی وقتینچه لیک خادمی بولگنینی معلوم قیلگن ایدی.

نورستانی جنابلریگه کوره بوخادم لرگه قوییلگن عیبلاولربوکمیسون تاماندن کوریب چیقیلگندن کیین قاره رویخطگه او تکزیش قراری آلینگن."بولربوکمیسون تاماندن کوریب چیقیلیش اساسیده ایشدن آلینگن، سان لری اوزگریشی ممکن، سیلاوشکایت کمیسونی هم بیرنیچه کیشی نی رویخطی نی بیره دی بیزلرنی تیکشیریشمیزاساسیده 5388کیشی ایشدن آلینگن، قیته ایشگه آلینمه یدیلر، کوریلینگچی بولردن قنچه سی ویا همه سی عدلی اداره لرگه تانیشتیریلیشگه سزاوار دیر" دییدی سیلاوکمیسونی مسوولی

16حمل بولیب اوتگن سیلاوده بو کمیسیون خادم لریگه قره تیلگن یوزلب شکایت سیلاوشکایت کمیسیونی گه بیریلگن دی.

بوکمیسیون افغانستان جمهور رئیسیدن اوتگن سیلاوجریانی گه بیر قطار دولت رسمی لری اره لشگنی باره سیده ایشیدن برطرف ایتیلیشی نی سوره گن ایدی.

سیلاولر مستقل کمیسونی مسوولی نورستانی جنابلری نینگ تاکیدلشیچه ایکینچی دورگی سیلاوکمپاین ترغیباتی ده دولت امکانیت لریدن جمهور رئیسلیک نامزدلری منفعتی گه فایده له نیش آلدی آلینیشی کیره ک.

شونینگ دیک او عبدالله عبدالله واشرف غنی احمد زی لردن تبلیغی برنامه لریده اوز منفعت لرینی نظرده توتیب مذهبی، قومی وتیل مساله لردن فایده لنمسلیک لرینی سوره دی.

سیلاولر مستقل کمیسیونی مسوولی گه کوره بوگل نامزدلرنینگ 60آلتمیش مینگ کوزه تووچی لریگه آواز مرکزلریدن نظارت ایتیش مقصدیده نظارت چیپته سی بیریلگن.

اونینگ تاکید لشیچه بو ناظرلر آوازبیریش محللریده بولیش لری شرط.

اونینگ معلوم قیلیشیچه بیرینچی دورده خارجی وایچکی سیلاونی کوزه ته دیگن یوزمینگ لب کیشی گه نظارت ایتیش چیپته سی بیریلیب بیراق کوپچیلیگی سیلاومرکزلریگه حضورتاپمه گندی.

شونینگ اوچون کوپلب محللرده قلابلیک یوزبیریب کیین اوشه محللری آوازلری هم بیکارایتیلدی.

عین حالده فیفا تشکیلاتی سیلاولرمستقل کمیسیونی تمانیدن 42فایزبو تشکیلات تمانیدن تقلب یوزبیرگنی انیقلنگن منطقه لرده ینگی محللر ایجادایتیلیشی نی معلوم قیلگن.

بو تشکیلات سوزچیسی فهیم نعیمی بوگل سیلاوکمیسونلری شفاف سیلاوبولیب اوتیشی اوچون جدی اعتباربیریش لرینی طلب قیله دی "بوگزارشدن بیزنینگ مقصدیمیزاوتگن سیلاودن اساسی درس لر اورگنیشیمیزلازم، وایکینچی دورده سیلاوگه عایدکمیسیون لراوتگن دورده بولگن قیین چیلیک لرنی حل ایتیب تکرار ایتیلمسلیگی لازم" دییدی افغانستان ایرکین وعدالتلی سیلاوسوزچیسی نعیمی جنابلری

سیلاوکمیسونی تمانیدن بوگل 3500محل باشقه آچیلیشی باره سیده قرارآلینگن.

شونینگ دیک نعیمی جنابلری گه کوره بوتشکیلات نظارتچی لری 779آوازبیریش مرکزیده آوازورقی توگب قالگن بوندن 592محلی توشدن آلدین آواز ورقلری توگه گن. وشونینگ دیک بوتشکیلات کوزتووچیلری گه سیلاوجریانی باشله نیش ساعت لریده آوازبیریش مرکزلریگه باریشگه رخصت بیریلمه گن.

فیفا اوتگن دورگی سیلاو 10مینگ نظارتچی بولیب آوازبیریش مرکزلری نینگ 75فایزنی نظارت ایتیش گه قادر بولگن.

جمهوررئیسلیک سیلاوی نینگ ایکینچی دوری 24جوزاده بولیب اوته دی

بوگلگی سیلاوایسه عبدالله عبدالله واشرف احمد زی لر اورته سیده بولیب اوته دی.

اوتگن دورگی جمهور رئیسلیک سیلاویده 8کیشی اوزینی نامزدقیلگن ایدی. بونامزدلردن هیچ بیری 50 فایزدن کوپراق آواز آله آلمه یدی. شوسبب سیلاوایسه ایکی کوپ آواز آلگن کیشی آره سیده ایکینچی دورگه کیتدی.