افغانستان فلسطین لیک رقیب لریگه 0:2حسابیده بای بیردی

Image caption لاوس گه قرشی گروه باسقیچ سره لش بیله شولرنینگ یکونی اوچره شوی آرتیدن جماعه توشگن بس نینگ تصادم قیلگنی باعث بیش نفر افغان اوینچی سی ینگیل تن جراحت آلگندی.

افغانستان ملی تیرمه جماعه سی آسیا چقیریو جام یاکی چلنچ جامی یریم فینال اوچره شووینی فلسطین لیک رقیب لریگه صفر ایککی حسابیده بای بیردی. بو افغانستان لیک فوتبال چی لرنینگ ایلک بار آسیا چلنچ جامی نینگ یریم فینالیگه چیقیشلری ایدی. حل قیلووچی اوینده گی مغلوبیتی آرتیدن، افغانستان ملی تیرمه جماعه سی میلادی 2015 ییلگی آسیا جامیگه یوللنمه نی قولگه کیرتیش امکانیتیدن هم محروم قالدی. هر ایککی توپنی هم اوز حسابیگه یازگن فلسطین فوتبالچی سی اشرف الفوغرا ایسه، دستلبکی یریم فینال اوچره شوویده میزبان مالدیو فلیپین جماعه سی ایککینچی یریم فینال اوچره شوویده پند یگن جماعه بیلن 29 می کونی 3 اورین، یعنی 2014 ییلگی آسیا چلنچ جام نینگ بیرینچی مدالی اوچون میدانگه توشه دی . افغانستان گروهی باسقیچ سره لش بیله شولرینی بیر غلبه و ایککی دو رنگ بیلن یکون له گندی. اما لاوس گه قرشی گروه باسقیچ سره لش بیله شولرنینگ یکونی اوچره شوی آرتیدن جماعه توشگن بس نینگ تصادم قیلگنی باعث بیش نفر افغان اوینچی سی ینگیل تن جراحت آلگندی. مالدیوده گی مسابقه قهرمانی ایسه، کیله سی ییل استرالیا ده بولیب اوته جک آسیا جامیگه یوللنمه آله دی . ایسله تیب اوتیشی جایز،عملده گی جنوبی آسیا قهرمانی بولگن افغانستانگه حاضرچه نه ده آسیا چلنچ جامیده غالب چیقیش و نه ده آسیا جامیگه چیقیش نصیب ایتگن.