امریکا ایلچیسی: ایکینچی دور سیلاو افغانلر اوچون تاریخی بیرفرصت

Image copyright AFP

اپریل آی نینگ بیشینچی سیده موفقیت بیلن بولیب اوتگن سیلاو جهان بویلب تبریک لندی. طالبان تهدیدلریگه قره مسدن قریب یتتی میلیون افغان رایلرینی صندوقلرگه توکدی.

بو بیلن افغانلر مملکت کیله جگی اوچون امیداور ایکن لیکلرینی نمایش ایتیب طالباننی رد ایتدیلر.همده افغان امنیتی کوچلری سیلاوامنیتی نی تامین لش اوچون یخشی وظیفه بجردیلر.

سیلاو کمیسیون لری جریاننی یخشی تدبیرلشتیریب سیلاولرگه عاید شکایت لرنی هم کوتیلگنیچه کوریب چیقدی. افغانلر سیلاونی بویوتوق بیلن بولیب اوتگنینی امید بخش بیلیب فخرلنه دیلر.

ایندی ، نیچه کوندن سونگ افغانستان خلقی اونگیده ایککینچی دور جهموررییس لیک سیلاو ، بو اولراچون مثل سیزو تاریخی بیر فرصت.

شوبیلن آغیر مسوولیت نامزدلر، حمایت چیلری ، سیلاولر وامنیتی قوریلمه لرذمه سیگه توشه دی" شوندی بیر حساس مرحله ده افغانستان کیله جگی ایککی نامزد قوللریده همه نرسه نتیجه سی اوز منفعت لریگه بولیشینی کوتمسلیک لریگه امید بیلدیره من، اولر وحمایت چیلریدن ملی بیردملیکنی رواجلنتیریشینی کوته میز.بو افغانستان ترقیاتی اوچون اوته مهم."

سیلاوموفقیت بیلن بولیب اوتیشی کینگ بیرشکلده افغان لر تمانیدن قبول قیلینیب مملکت نی بیرلشتیره دی.

شوندی بیر نتیجه افغانستان نینگ دواملی ترقیاتی امریکا و باشقه شیریک لرینی بو مملکت دن حمایت بیلدیریشی اوچون زمینه یره تیب بیره دی.

بوندن باشقه هرقندی نتیجه نفاق وجنجاللرگه سبب بولیب قولگه کیلگن یوتوق لرنی سقلش وحمایت لردوامیگه جدی معما توغدیره دی. هیچ بیر شخص کیله جک هفته اهمیتی نی کم کورمه یشی درکار.

شونینگدیک بیز ایککی نامزد دن هم ایستیمیز حمایت چیلریدن قلاب کارلیک لرگه قول اورسملیک لرینی طلب قیلسین لر.

قلابلیک اشکار ایتیلیب بو ایشگه قول اورگن شخص لر اعتبارینی سوال استی قوییه دی. سیلاو کمیسیون لریدن حمایت بیلدیریش اولرگه همکار بولیشی و حجت سیز تنقید لردن قول تارتیشلرینی ایککی نامزد دن هم طلب قیله میز.

شونینگدیک نامزدلر نفاققه سبب بوله یاتگن پیاملر نشر ایتیلیشی و بیر بیراولریگه شخصی تعرض قیلیشگه یول اچمه سینلر.مملکت نی بیرلشتیریش افغانستان خلقی نینگ اساسی نیازی دیر.

حکومتی ، سیلاولر و امنیتی اداره لر طرف سیزلیک بیلن عمل قیلسین لر.

سیلاو اعتباری مستقل سیلاو کیمسیونلری امنیتی بولیملرنینگ عمللریگه باغلیق. ایسدن چیقارمسلیک کیره ک بو اداره لر هرقندی قانون بوزرلیککه قول اورسه لر همه گه اشکار بوله دی.

شوندی حالده، سیلاو ده غالب چیقه آلمه گن شخص نتیجه نی قبول قیلیشی بیلن رهبرلیگینی سیلنه دیگن ینگی جمهورریسگه کورستسینلر.

موفق بیر سیلاو بولیب اوتیشی و امنیتی پیمان امضاله نیشی بیلن ینگی جمهوررییس موجود قینچلیک لرگه مقابله قیلیش اوچون کوچلی حمایت دن بهره مند بولیشی ممکن.

امریکا قوشمه ایالت لری سیلاو ارقه لی افغانلر تامنیدن سیلنگن جمهوررییس بیلن همکارلیک قیلیشینی کوتماقده.