ناقانونی پوللرنینگ یوویلیشی آلدی آلینیش قانونی تصدیق لندی

Image copyright BBCPersian.com

سککیز فصل و 70 بند دن عبارت بولگن ناقانونی پوللر نینگ یوویلیشی الدی آلینیش قانونی بوگون اکثریت آواز بیلن اولوسی جرگه تامانیدن تصدیق لندی. لیکن ملت وکیللریگه کوره، قانون ده کتته اوزگریشلر کیریتیلمه گن.

قانوننی 4 - بندیده 1381 قویاش ییلدن باشلب برچه ملکیت لر ودوران گه توشگن سرمایه لر تیکشیریلیشی قیدایتیلگن.

بوندن الدین دنیا بانک لری افغانستان اولوسی جرگه سی تامانیدن بو قانون تصدیق لنمه سه افغانستاننی قره رویخط ده کیرتیشلری بیلن اگاه لنتیرگن ایدی.

قانونی پوللر یولیشی الدی آلینیش قانون لایحه سی جنجلی قانون لردن بیری بولیب اولوسی جرگه نینگ عمومی یغینده نیچه مراتبه بحث گه آلیندی.

بعضی یغینلرده مخالفت لر وایریم حالت لرده اولوسی جرگه نصابی تولمه گنی باعث تصدیق لنمی قالگن ایدی.

شو باعث بوگون اولوسی جرگه عمومی یغینده بو قانون قیته بحث گه آلینمی اواز بیریشگه قوییلدی.

یغینده حضورتاپگن 140 وکیلدن فقط تورته سی قرشی چیقیب باشقه قالگن همه سی اکثریت اواز بیلن تصدیق له دیلر.بوقانونده کیرتیلگن اساسی اوزگریش 1381 ییلدن کیین جریان گه توشگن سرمایه و ملکیت لر تیکشیریلشی بولگن.

مجازی بانکلر فعالیتی نی منع ایتییش، بانک لر علاقه لری گه چیکلاو لر کیریتیش وبازارگه کیرگن ناقانونی پوللرنی قیته ریش اوچون عدلی همکارلیک لرکوچیتیریلیشی وقنچه پول انتقال بیریش مساله لری هم ینگیدن تصدیق لنگن قانونده قیدایتیلگن.

باشقه تاماندن بو قانون لایحه سی نینگ 10- بندی 7 صحیفه دن عبارت بولگنی قانون توزه تیش ماس بولمه گنی اورغوله نیب وباشقه بیر قطار تخنیکی کمچلیک لر هلی هم حل بولمه گنی تاکید لندی.

بو بیلن افغانستان دنیا نینگ معتبر بانکلری قره رویخطیگه کیرتیلیشیدن قوتیلدی دیب ایتیش قیین، چونکی مذکور قانون سنامجلیسی تامانیدن هم بحث گه الینه دی و کینچه لیک جمهوررییس تامانیدن تصدیق له نیب عملده جاری ایتیلیشی ممکن.

ناقانونی پوللری یویلیشی آلدی الینیش قانونی اوز وقتیگه تصدیق لنمه گنی قطار خواطرلرگه هم سبب بولدی.

افغانستان مرکزی بانکی بوقانون جون آی نینگ 23 گه قدر تصدیق لنمه سه مملکت ، ناقانونی پوللر یویشنی نظارت ایتیش خلق ارا تشکیلات قره رویخط گه کیریتیلشیدن تشویش بیلدیردی؛ همده بیرقنچه افغان تاجرلری ایریم تشقی مملکت لر بیلن تجاری معامله لرینی دالر بیلن ایمس بلکه اوشبو مملکت پولی ارقه لی حل قیلیشگه مجبور بولگنلیکلریدن هم شکایت قیلیشگن.

افغانستان حکومتی، ناقانونی پوللر یوویشینی نظارت قیلیش تشکیلات قطع نامه سیگه امضا قوییگن. بو تشکیلات قطع نامه سینی امضاله گن هر بیر مملکت ایسه اوشبو تشکیلات معیارلریگه ماس پولی معامله لرینی عملگه آشیریشگه مجبور.