فاریابده یوزبیرگن پارتلشده قریب 20کیشی اولیب یاره لنگن

فاریاب ولایتی گه قره شلی دولت آباد تومنیده ماین پارتلشی سبب 5کیشی اولیب، 13کیشی تن جراحتی آلگن. بوحادثه بوتومن نینگ بازاریده یوزبیرگن. اولیب یاره لنگن لراکثریسی عادی اهالی بولگن.

دولت آباد تومنی نینگ حاکمی سید عبدالسلام نزهت بی بی سی بیلن بولگن صحبتیده اوشبو پارتلش بوگون ایرته لب ساعت 9 اطرافیده دولت آباد تومنی نینگ اولسوالیگی ایشیگیده یوزبیرگن لیگینی معلوم قیله دی.

نزهت جنابلری نینگ معلوم قیلیشیچه بو حادثه ده 5کیشی تینچ اهالی اولیب، همده بیرپولیس داخل 13کیشی هم تن جراحتی آلگن.

شونینگدیک دولت آباد حاکمی اوشبوپارتلشده طالبان گروهی نی مسوول دیب ادعا قیلیشگن بیراق طالبان گروهی ایسه هلگچه بوحقده هیچ نیرسه دیمه گنلر.

فاریاب ولایتی گه قره شلی دولت آباد تومنی مذکور ولایت نینگ ناتیچ تومنلری دن سنه لیب، بوتومنده انده – سنده قورالی دولت مخالف لری بوکبی حادثه لرگه قول اوریب کیلماقده لر.