مزارشریف ده تاووغ گوشتی ساتیلمه ی قاله یپتی

شمالی مزارشریفده خارجدن تاووغ گوشتی وارد قیله یاتگن تاجرلر کته مبلغ ضررلنگنلیکلریدن شکایت قیلیشگن.

تاجرلر بونگه سیلاو نی سبب قیلیب کورستگنلر، اما خریدارلر ایسه، ایش سیزلیک و کمبغللیک باعث، گوشت آلیشگه قوربی ییتمه یاتگنلیکلرینی ایتیشگن. بونینگ یانیده ایسه، مال گوشتی نرخی کوندن کونگه آشیب باره یاتگنی ایتیله دی.

ایتیلیشیچه، شهرنینگ 60 فایز گوشتینی خارجی دن وارد قیلینه یاتگن گوشتلر تشکیل بیره دی.

الله نور، خارجدن تاووغ گوشتی وارد قیله یاتگنلردن بیری. او بو ییل کمیده اون مینگ _ توقیز مینگ دالر ضررلنگن. تاووغ گوشتی اصلیده برازیل دن افغانستان گه وارد قیلینه دی. اما الله نور کابلدن هربیر مراتبه 50 تون تاوغ گوشتی مزارگه آلیب کیله دی.

Image copyright bbc

مزارشریف ده تاجرلر خارجدن وارد قیلینه یاتگن تاووغ گوشتی بازاری سسته یگنی دن ضررلنرایکن،اما یاسین اسملی ساتووچی گه کوره، جمهور رییسلیک سیلاولریدن بیری اولرنینگ سودا ساتیغلری قتیق تاثیرلنگن:" بعضی آدم حلال دییدی، بعضی ایسه حرام دییدی، هر کیم هر خیل گپیره دی. اما سیلاو باشلنگنیدن بیری گوشت خرید قیلیش میزانی اوته کمه یگن. سیلاو کته تاثیر اوتکزگن، ایرته لب دن بیری یریم کیلو گوشت ساتگن من خلاص".

شونگه قره مسدن، باشقه بیر ساتووچی تاووغ گوشتی نی قان باسیمی کسللیگی دن قورقه یاتگن آدملر کوپراق استعمال قیلیشه دی دییدی:"تاووغ گوشتی نی کوپراق فشار یا قان باسیمی اوچون ساتیب آلیشه دی. چونکه تاووغ گوشتی یاغلی ایمس، قان باسیمیگه یخشی. آدملر مال گوشتی یاغلی بولگنی اوچون انچه هم آلیشمه یدی. شو سببدن ساتیش یامان ایمس، آلیشه دی".

خارجی تاووغ گوشتی ساته یاتگنلر بوگونگی کوند بو شهرده بازار سستلیگی دن شکایت قیلیشرایکن، اما هوتل ورستورانتلرچیلر بونینگ ارزانلیگی و بی نقصلیگی اوچون، کته مقدار ده ساتیب آلیشه دی. مال گوشتی قیمتلیگی اوچون مشتریلر عمومآ تاووغ گوشتینی یاقتیره دییدی، نورالله اسملی رستورانتچی:"هر کونی اون _ اون بیش کیلو تاووغ گوشتی ساتیب آله من. هوتل اوچون جوده یخشی، بیر طرفدن ارزان و باشقه طرفدن ضرری یوق. مال گوشتی قیمت، باسیم کسللیگیگه چلینگنلر قوی گوشتی گه پیشگن آوقت نی ییشمه یدی".

تاووغ گوشتی تجارتی بیلن شغللنه یاتگنلر بوندن ضررلنه یاتگنلیکلریدن شکایت قیلرایکن، اما بازارده گی قصاب لر همه جاینی تاووغ گوشتی باسدی، هر کونی بیر قوی گوشتینی ساته آلمه ی من، دییدی قصابلردن بیری:"خارجی گوشت لر بازارنی باسیب آلگن. قوی _ سیگیر گوشتینی ساته آلمه ی توریبمیز. گوشت یییش عادتی هم کمه یگنگه اوخشه یدی. بیکارلیک بونگه سبب بولگن مینیمچه".

شهر آدملری اطراف اهلیگه قره گنده، گوشت نی کوپ یاقتیرمه یدیلر، اما عبدالبشیر اسملی خریدار، قشلاقلیک و کمبغللیک درجه سی آشگنی، اولر گوشت ایمس، بلکه باشقه ضرورتلرینی هم ساتیب آلیشگه قوربی ییتمه یدی:"علتی شونده که کمبغللیک میزانی کوندن کونگه آشیب بارماقده. آدملر مال گوشتینی ساتیب آلیشگه قوربی ییتمه یدی. اولیده تاووغ گوشتی حرام لیگی باره سیده تبلیغ قیلینردی، اما حاضر انچه هم حرام دییشمه یدی".

بلخ ولایتیده زراعت و چارواچیلیک باشقه ساحه لر سینگری رواجلنیب بارماقده. شونگه قره مسدن قاره مال نرخی هم کوته ریلگن. اکثر عایله لر مال گوشتی دن فایده لنه آلمه ی، خارجدن وارد قیلینه یاتگن ارزان بها گوشتلرنی ساتیب آلیشگه مجبورلر.