افغانستان اولوسی جرگه سی اعضالریگه مخصوص امتیازنی تصدیقله دی

Image copyright BBCPersian.com

اولوسی جرگه ملت وکیللریگه اوز خذمت دورسیدن کیین قطارامتیازلرگه ایگه بولیشی باره سیده گی توزیلگن قانون لایحه سی نی تصدیقلشگن.بونگه کیریتیلگن مهم امتیازلرحکومت تمانیدن حاضرگی آیلیکلریدن 25فایزی توله نیشی، قوریقچی وسیاسی پاسپورتگه ایگه بولیشدن عبارت بولگن.

افغانستان حاضرگی کونده اقتصادی جهت آغیر احوالده بولگن بیر پیتده، ملت وکیللری تاماندن آلینگن بوقرار، بیرقطار اهالی نینگ قتیق تنقیدلری بیلن بیرگه بولماقده.

بوقانون لایحه سی اوز ایچیگه آلگن ماده لرملت وکیللری اورته سیده بحث ایتیلیب کیین آوازگه قوییلگن.

مجلسده حضورتاپگن 125ملت وکیلی دن 117کیشی بونگه موافق آواز بیریب تصدیقلریدن اوتگن.

تصویب ایتیلگن بوقانون لایحه سیده حکومت تاماندن هربیرملت وکیلی کیلجکده وکیل بولمه گن تقدیرده حاضرگی آله دیگن آیلیگیدن 25فایزی بیریلیشی، ایکیته قوریقچی گه ایگه بولیشی، اوزیگه سیاسی پاسپورت وعایله اعضاسیگه خذمت پاسپورتی بیریلیشی، خذمت دوره سیده وفات ایتگن تقدیرده عایله اعضاسیگه او آله دیگن آیلیک نظرده توتیلگن مدتده بیریلیشی وشونینگ دیک خذمت دورسیده دایمی ناگران بولگن تقدیرده عمرباد آیلیک بیریلیشی هم نظرده توتیلگن.

فاریاب لیک نسیم نبی زاده حکومتدن بو لایحه قانونگه ایله نیب کوچگه کیرمسلیگی نی طلب قیله دی.

عین حالده مدنی جماعه فعاللریدن صمد صارم ملت وکیللری اوز منفعت لریگه قانون توزیب تصدیقله شینی باشقه دولت خادم لری بیلن فرقلی امتیازبولگنی اوچون توغری قرارایمسلیگی نی تیلگه آله دی.

شونینگ دیک صارم جنابلری افغانستان حکومتی اقتصادی جهت دن ابگار وضعیتده بولگن بیرچاغده بو امتیازلرنی کوتره آلمسلیگی نی ایته دی.

گرچند بولایحه تصدیقدن اوتیشیگه ملت وکیللریدن کوپ چیلیگی موافق آوازبیریشگن. لیکن ملت وکیللریدن بیرقطاری بوجمله دن فاریاب لیک ملت وکیلی بشیراحمدتینچ بوامتیازلرگه قرشی بولیب قانون لایحه سیگه تصدیق آوازی بیرمه گنی نی ایته دی.

بیر بومرته ایمس، ملت وکیللری نینگ امتیازلری باره سیده سوزکیته یاتگن بولسه، بلکی اوتگن ییللرده هم اولر حکومت دن اوز آیلیک لری کوتریلیشی نی ایلگری سورگن ایدیلر.

ولسی جرگه وکیللری تصدیقی دن اوتگن بوقانون لایحه سی ولسی جرگه نینگ حقوق ومصوونیت ایشلری بوییچه کمیسیون تامانیدن توزیلگن، بوقانون تورت فصل ییگیرمه ماده دن عبارت بولگن. ایندی بولایحه سنامجلسیگه باره دی، بومجلس نینگ تصدیقیدن اوتیشی بیلن جمهور رئیسگه امضالش اوچون جونه تیله دی، جمهوررئیس قول قویگن حالده قانون گه ایلنه دی.