آوازلرنی کوریب چیقیش جریانی سستلیک بیلن دوام ایتماقده

Image copyright AP

آوازلرنی کوریب چیقیش جریانی باشلنگنی دن اوچ کون اوتماقده،بوجریان سست لیک بیلن آلغه باره یاتگنی عبدالله عبدالله سیلاوتیمی تمانیدن تنقیدلربیلن بیرگه بولگن. بوجریان اونلب تشقی وایچکی کوزه تووچیلر تمانیدن نظارت ایتیلیب کیلماقده. افغانستان سیلاولرمستقل کمیسیونی تمانیدن کوزلنگن ریجه اساسیده هرکونی 1000صندوق نی کوریب چیقیلیب اوچ هفته ده یکونله نیشی معلوم قیلینگن ایدی. اما بوجریان سستلیک بیلن آلغه کیتیب اوتگن اوچ کونده بیرکون لیک ایش عملگه آشمه گن.

بوندن آلدین سیلاولر مستقل کمیسیونی آوازلرنی کوریب چیقیش اوچون یوزتیم تشکیل تاپیب کونیده بیرمینگ صندوق آوازلری سنه لیب وتفتیش ایتیلیشی نی معلوم قیلگن ایدی. بوبیلن برچه صندوق لرایشی 3هفته ده بیتیشی نی بیلدیرگندی.اما ایکی کون اوتیب اوچینچی کونی توشگچه فقط توپلم 400دن آشه صندوق کوریب چیقیلیگن وخلاص.

بوایسه عبدالله عبدالله سیلاوتیمی نینگ شکایتی گه سبب بولگن.بوحقده عبدالله عبدالله سیلاوتیمی مسوول لریدن فضل احمد معنوی "بوگون مینینگ گواه بولیشیمچه، قیلینه دیگن ایشلر قانیقرلی ایمس، قیته سنش عملگه آشه یپدی، لیکن جدی تفتیش بولمه یپدی، بومساله نی کمیسیون وتیگیشلی تامان لربیلن اورته گه قویه من، بو موضوع حل بوله دی" دییدی معنوی جنابلری

جمهور رئیس نامزدلریدن اشرف غنی احمد زی نینگ سیلاوتیمی مسوولریدن حلیم فدایی دوام ایته یاتگن بوجریاندن اوز راضیلیگی نی اظهار ایته دی.

عین حالده تیفا تشکیلاتی گه کورهجریان هیچ قنده ی معما چیقمسدن دوام ایتماقده.

سیلاولرمستقل کمیسیونی تفتیش بولیمی مسوولریدن جلال نجمی جریان قنده ی تفتیش ایتییلشی باره سیده معلومات بیره دی. "بیرینچی دن صندوق لر، خارجی لر، نامزدلر نظارتچی لری وباشقه کوزه تووچیلرحضوریده کمیسیون تمانیدن بیلگی لنگن شرط لر رعایت ایتیلیشی بیلن آچیله دی، یعنی اوشه صندوقلرمی و ایمسمی، صندوققه اوریلگن قفل لرثابت می یاسیندیریلگنمی، کوریب چیقیلدی صندوق آچیله دی آوازلری قیته سنه لیب تفتیش ایتیلیش ایشی باشلنه دی" دییدی او

افغانستان سیلاولرمستقل کمیسیونی گه کوره جریان استه آلغه بارگنی گه خلق ارا نظارت چی لرکیچ راق ییتیب کیلگنی سبب بولگن. بوحقده سیلاولرمستقل کمیسیونی اورین باسری عبدالرحمن هوتکی "معما دن بیری نظارت لرچی وقتیده ییتیب کیلمه دیلر، بیرینچی کونی فقط 30تیم بوایشنی آلغه آلیب بارردی، بوگون ایکی وقتده 71تیم جریاننی آلغه آلیب باره یپدیلر، بیزهم کوزلنگتده وقتگچه جریان ایشی نهایه تاپیشی اوچون امکانی باریچه سعی وحرکت قیله میز" دییدی هوتکی جنابلری

هم نامزدلر نظارتچی لری وهم سیلاومستقل کمیسیونی اوچ کون دوامیده قنچه آواز بیکارایتیلگنی وقنچه آوازسنلگنی باره سیده انیق معلومات بیرمه یدیلر،اما ایکی نامزدگه تیگیشلی کوریب چیقیلیگن آوازلردن یوزلب آوازبیکارایتیلگنی نی ایته دیلر.