کابلده گی خودکش هجومده تورت خارجلیک مصلحتچی هلاک ایتیلدی

Image copyright f

بوگون کابل شهری نینگ 15حوزه سیده عملگه آشگن انتحاری هجومده تورت خارجی مصلحتچی اولیب وباشقه 6کیشی هم یره لنگن.

کابل پلیسی رهبری ژنرال ظاهر ظاهر بی بی سیگه ساعت 6:40دقیقه اطرافیده کابل شهری نینگ 15حوزه سی قصبه یولیده پارتلش آوازی ایشتیلگنی نی ایتدی.

اونگه کوره بوهجوم خارجی مصلحتچی لر توره دیگن مرکز ایچکرسیده یوزبیرگن.

ظاهر جنابلری نینگ تاکیدلشیچه بوکمپ نینگ امنیتی خارجی لرتاماندن تامینله نیب وانتحاری هجومچی آلدین دن بومرکزگه اوتیشگه موفق بولیشگن.

اونینگ ایتیشیچه خودکش شخص بایسکل دن فایده له نیب بوهجومنی عملگه آشیرگن.

محلنی یقیندن کوزه تگن کابل پلیس رهبری نینگ معلوم قیلیشیچه تن جراحتی آلگن لردن ایریم لری نینگ احوالی آغیربولگن.

اونگه کوره بوکمپده گی مصلحتچی لر مخدره ماده لرگه قرشی کوره ش و افغانستان وزیرلیک لربولیم لریگه مصلحت بیرردی.

ظاهرجنابلری هلاک ایتیلگن لرنی کیملیگی وقیسی ملتگه تعلقلی ایکنی باره سیده معلوماتگه ایگه ایمس لیگی نی ایتیب وبوخصوصده تیکشیرووایشلری دوام ایته یاتگنی نی معلوم قیلدی.

طالبان اوز تویتر صحیفه لریده بوحادثه مسوولیتی نی اوز بوینلریگه آلگن لرینی یازیب وبوهجوم عابد قندهاری تاماندن عملگه آشیریلگنی نی بیلدیرگن لر.

طالبان گروهی بوهجومده هلاک ایتیلگن لرسانی 15نفر بولگنی نی معلوم قیلیشگن.

قصبه منطقه سی کابل هوا قونالغه سی نینگ یقینیده جایله شیب واوتگن 5شنبه کونی هم بیر گروه هجومچی لر بومحل یقینیده گی ایشی بیتمه گن کوپ قبتلی بنالردن بیریگه چیقیب کابل هوا قونالغه سیگه قره ته اوق اوزگن ایدیلر.