بیرلشگن ملت لرتشکیلاتی:عبدالله سیلاو تیمی بوگون آوازلرنی تیکشیریش جریانیگه قوشیله دی

Image copyright .

افغانستانده گی بیرلشگن ملت لر تشکیلاتی وکلاتخانه سی یا یوناما بیر بیانات ترقه تیب عبدالله عبدالله سیلاو تیمی جریانیگه قوشیلیشی باره سیده خبربیرگن.

عبدالله عبدالله سیلاو تیمی نینگ ایلگری سورگن ایریم تکلیف لری، آوازلرنی تیکشیریش معیاررویخطی گه کیریتگن وشوسبب عبدالله جنابلری جریانگه قوشیلیشی ممکن.

بوندن آلدین عبدالله عبدالله سیلاو تیمی بیرلشگن ملت لر تشکیلاتی توزگن معیارلرریجه لشتیریلگن کینگ ساخته کارلیک لر آلدی آله آلمسلیگی نی ایتگن ایدی، بوتیم بوحالت نینگ آلدینی آلیش اوچون 5شرط قوشیمچه قیلیب کیریتیلیشی نی طلب قیلگن ایدی.

حاضر، بیرلشگن ملت لر تشکیلاتی بوتیم آوازلرنی تیکشیریش جریانیگه قوشلیشی ممکن لیگی نی معلوم قیلماقده.

عبدالله عبدالله سیلاو تیمی نینگ طلب لریدن بیری خیالی صندوقلرآوازینی بیکار ایتیش بولیب بونده صندوق نینگ اوزی بولمی، اما کمیسیون نینگ معلوماتی تیزیمگه اوتکزیلگنی ادعا قیلینگن.

کمیسیون معلوماتی گه قره می صندوقلریوقالگن می، یا تخریب ایتیلگنی باره سیده تیکشیروو اوتکزیلیشی اوچون کیلیشووگه ایریشلگن.

یوناما بیاناتیده کیلیشیچه عبدالله عبدالله نینگ ایلگری طلب لری قبول قیلینگن، شونینگ دیک یوناما بیلن عبدالله جنابلری بیلن بولگن کیلیشووشرطلریدن بیری هم معیارلرنی قیته کوریب چیقیش مساله سی تیکشیریلیشی بولگن.

بوبیاناتده کییلشیچه تیکیشیروو جریانی نینگ برچه باسقیچ لریده سیلاو خلق ارا متخصص لری اشتراکی بیلن دوام ایتیشی ممکن. وتیکشیروو اوتکزیش ده هم حصه قوشیش لری ممکن.

آوازلرنی بیکار ایتیش طرزالعملی اوستیده کیلیشووگه قول تاپمیلمه گنی اوچون قریب بیر هفته آلدین آوازلرنی تیکشیریش جریانی توخته تیلدی، اما یکشنبه کونی توشدن کیین عبدالله عبدالله سیلاوتیمی حصه قوشمسلیگی گه قره مسدن بو جریان قیته باشلندی.

یکشنبه کونی توشدن کیین افغانستان سیلاولر مستقل کمیسیونی عبدالله عبدالله سیلاو تیمی جریانگه قوشیلیشی نی طلب قیلگندی.

آوازلرنی بیکارایتیش وآوازلرنی تیکشیریش طرزالعملی اوستیده کیلیشووبولگنی اوچون جریان ینه عادی حالتیگه قیتیشی ممکن.

افغانستانده گی امریکا ایلچیسی عبدالله جنابلری جریانگه قوشیلیشی نی آلقیشلب واگوست آیی نینگ آخریگچه ینگی سیلنگن جمهور رئیس ایشگه باشله شی باره سیده امید بیلدیریشگن.

عین حالده عبدالله عبدالله سیلاو تیمی افغانستان جمهور رئیسی نینگ ایکینچی اورین باسری کریم خلیلی رقیب نامزدی منفعتی اوچون اره لشگنی گه عاید دیب ادعا قیلینگن یازیب آلینگن سیسنی نشر ایتدی.