اسلامی حزب اوروش دن قول تارتماقچی

ملی بیردملیک حکومتی توزیلیشی قنده ی لیگی باره سیده جمهور ریئس نامزدلری ایکی تورتعریف لشماقده.

بو ایسه بو ایکی سیلاونامزدلری اورته سیده اختلاف لرنی آلیب کیلگن. اوتگن آیی امریکا تشقی ایشلر وزیری جان کری سیلاوجریانی نی نورمال حالیتگه قه یتریش اوچون ملی بیردملیک حکومت لایحه سی نی ایلگری سوریب ایکی نامزد تاماندن بونینگ اوستیده کیلیشیلگنی اعلان ایتیلگندی.

عین حالده گلبدالرین حکمتیاررهبرلیگی ده بولگن اسلامی حزب هم بوجریانگه قوشیلیشگه رغبت کورستماقده

یقینده گلبدین حکمتیارکیاوی همایون جریر کابل گه کیلیب بیرلشگن ملت لر تشکیلاتی وکیلی واشرف غنی احمدزی سیلاوتیمی بیلن سیلاوباره سیده اوچره شیب صحبت لشگن.

بوندن مقصد بوحزب ایسه اوروشدن قول تارتیب سیاسی صحنه گه قیتیش بولگن.

اوتگن 12ییلده بوحزب ایسه افغانستان دولتی وخارجی کوچلرگه قرشی اوریشیب کیلگن ایدی.

اوتمیشده بوحزب نینگ سیاسی جریانگه قوشیلیشی اوچون ایلگری سورگن اساسی شرط لریدن بیری هم بومملکت نی خارجی کوچلر لر ترک ایتیشی باره سیده بولگن ایدی.

اما حاضراسلامی حزب نینگ مهم اعضالریدن جریرجنابلری بوگل بوشرط لراوستیده توختلمی، فقط سیاسی جریانگه قوشلیشی نی تاکیدله گن.

اما شونگه قره مسدن حکمتیاردن تشقری اوتمیشده بوحزب گه اعضا بولگن بیرقطار تنیقلی کیشی لرهم حاضرگی دولت چوکاتیده مهم لوازم لرده خذمت قیلیب کیلگن.

ایکینچی باسقیچ سیلاوی جریانی ایکی نامزدآره سیده چیققن جنجللرسبب مملکت نی بحران ساری ییتکله دی.

بووضعیت دن چیقریش اوچون امریکا وبیرلشگن ملت لر تشکیلاتی تمانیدن آلیب باریلگن سعی وحرکتلرایسه ده قدرت ایکی نامزد اورته سیده بولینیشی اوچون ملی بیردملیک حکومتی اوستیده کیلیشیلگنی معلوم قیلینگن.

حاضرهم ایکی تیم اورته سیده حکومت توزیلیشی قنده ی بولیشی اوستیده جنجاللرچیقیب تورگن.

خوب اوچینچی عنصر بوجریانگه شریک بولیشی نی نامزدلر قنده ی قرشیله یدی.

اشرف غنی احمد زی سیلاوتیمی ملی بیردیملیک حکومتی گه برچه سیاسی جریان لرحصه قوشه آلیشینی تاکیدله یدی.بوحقده بو تیم اعضارلریدن بیری"ملی بیردملیک حکومتی بیر توزیلیش ایمس، بلکی برچه سیاسی جریان لرحصه قوشیشی اوچون بیر مکانیزم بولگن، برچه بیر بیرلریگه قول بیریب مملکت نی موجود وضعیت دن چیقریش اوچون حرکت قیلیش دیر"

شونینگ دیک اسلامی حزب نینگ سیاسی جریانگه قوشیلیشی اوچون رغبت کورسته یاتگنی گه عبدالله عبدالله سیلاوتیمی مناسبتی قنده ی؟

جمهور رئیس نامزدلریدن عبدالله عبدالله سیلاوتیمی اعضالریدن داکتر مجیب الرحمن رحیمی اسلامی حزب وطالبان سیاسی جریانگه قوشلیشی گه شبهه بیلن قره یدی. اما او اوریشدن قول تارتیب باش قانوننی قبول قیلگن تقدیرده سیاسی جریانگه حصه قوشیشی ممکن لیگی نی ایته دی."طالبان واسلامی حاضر اوریش قیلیب توربیدی، افغانستان قانونی قبول قیلمه یدیلر، حاضرگی قلتیس شرایطده اولرنی کیلیشی ناممکن، بونینگ احتمالی جوده کم، اما اگر حصه قوشماقچی بولسه لربونی خوش قرشیله یمیز"

اسلامی حزب کیلگوسی حکومت گه قوشلیشی اوچون آدیم کوترماقده، اما طالبان حرکتی ایسه آلدینگی شرطلریگه تورگن لر.