طالبان تاماندن تعیینلنگن پروان ولایتی حاکمی اورین باسری اولدیریلگن

پروان ولایتی رسمی لری طالبان تاماندن پروان حاکمی اورین باسری صفتیده تعیین ایتیلگن شخص هلاک بولگنینی خبربیریشگن.

ایتیلیشیچه او بو ولایت نینگ کوپلب عملگه آشگن هجوملریده قولی بولگن.

حاضرگچه مولوی بشیرهلاک ایتیلگنی طالبان وباشقه منبع لرتاماندن تصدیقلنمه گن.

پروان حاکمی نینگ سوزچیسی وحیدصدیقی رسانه لرگه پیام جونه تیب بو ولایت نینگ بگرام تومنیده کونی کیچه خارجی وافغان کوچلری تاماندن یولگه قوییلگن حربی عملیاتده اونینگ اولدیریلگنی نی ایتگن.

مولوی بشیرهلاک ایتیلگنی باره سیده گی خبرایسه طالبان وباشقه منبع لرتاماندن تصدیقلنمه گن.

صدیقی جنابلری نینگ ایتیشیچه مولوی بشیر پروان ولایتی نینگ حاکمی گه قره تیلگن 23اسدده عملگه آشگن انتحاری هجومنی ریجه لشتیریشگن.

حاکم سوزچیسی گه کوره بوپارتلشده 14نفراولیب و27نفرهم تن جراحتی آلیشگن ایدی. بوحادثه قربان لرینی دولت خادم لری وعادی اهالی تشکیل بیرردی.

صدیقی نینگ تاکیدلشیچه طالبان نینگ بویوقاری مرتبه لی مهم اعضاسی کوپلب ترورچیلیک فعالیت لرگه قولی بولگن لیککه عیب لنگن ایدی.

بو ولایت حاکمی نینگ سوزچیسی رسانه لرگه بیرجسد صورتی نی جونه تیب بوجسدطالبان نینگ هلاک ایتیلگن رهبری دیب ایتگن.

پروان ولایتی پایتخت کابل نینگ شمال تامانیده جایلشگن بوولایت نینگ ایریم منطقه لری بوجمله دن بگرام وغوربند ده عصیانچی لر فعال بولگن.