جمهوررئیسلیک سیلاوگه عایدآوازلرنینگ قریب یرمی تیکشیریلگن

Image copyright

افغانستان سیلاولرمستقل کمیسیونی جمهور رئیسلیک سیلاویگه عاید آوازلرنینگ قریب 50فایزی تیکشیرودن اوتگنیدن خبر بیردی. بوکمیسیون بوجریان تیزراق یکونله شی اوچون جریاننی تیزلشتیریلگنی نی ایتگن.

24جوزا مملکتده عبدالله عبدالله واشرف غنی اورته سیده بولیب اوتگن جمهور رئیسلیک سیلاوی ده 8میلیون دن کوپراق کیشی آوازبیرگندی.

عبدالله عبدالله تاماندن سیلاوده کینگ ساخته کارلیک یوزبیرگن دیب بیلدیریلگن، اعتراض آرتیدن برچه آوازلرقیته کوریب چیقیلیش باره سیده قرارآلیندی.

آوازلرنینگ تیکشیریش جریانی باشله نیشیدن بیرآی اوتیب فقط اون بیر مینگ دن کوپراق آوازصندوقی تیکشیریلگن.

افغانستان سیلاولر مستقل کمیسیونی گه کوره بومدتده تیکشیریلگن آوازلرنینگ 48بوتون اوندن ییتی فایزی تیکشیروودن اوتگن.

بو کمیسیون سوزچیسی نورمحمد نورکون اوتیشی بیلن آوازلرنی تیکیریشی جریانی تیزلشتیریلیب باره یاتگنی نی ایته دی. "یکشنبه کونی سیلاومستقل کمیسیونی نینگ تیم لری تاماندن اوتگن کونلرگه نسبتن کوپ آوازلرکوریب چیقیلدی، بونینگ سانی 902صندوققه ییته دی، بوندن آلدین کمیسیون تاماندن کونیده بیرمینگ صندوق تیکشیریلیشی ریجه لشتیریلگن ایدی،شواوچون جریان جدلـلشیتریلماقده، بوبیلن سونگی کونلرده کوزله گن مقصدگه یقینلشه یپمیز" دییدی نورجنابلری

حاضرده آوازلرایکی باسقیچده تیکشیریلیب بارماقده، بیری آوازلر بیرته – بیرته تیکشیریلیشی وینه بیری هم آوازلرنینگ قیته سنه لیشی بولگن.

قیته سنله دیگن آوازلر6000آواز صندوقی بولیب بوندن نیچه کون آلدین بوجریان باشلندی. بوصندوقلرنامزدلرتاماندن شبهه لی آوازلربولگنی اوچون قیته سنه لیشی باره سیده قرارآلیندی.

افغانستان جمهور رئیس لیک سیلاویگه عاید آوازلر 270تیم تاماندن تیکشیریلماقده. تشکیل قیلینگن بوتیم لرایکلله کمیسیون خادم لری، نامزدلر، خارجی لروایچکی نظارت چی لردن عبارت بولگن.

آوازلرنینگ تیکشیریلیشی باره سیده لایحه بیرلشگن ملت لر تشکیلاتی وکیلی وامریکاتشقی ایشلروزیری واسطه چیلیگیده ایکی نامزد تاماندن بوخصوصده قرارآلینیب عملگه آشیریلیب کیلماقده.

اوتگن بیرآی مدتیده ایکی تیم اعضالری اورته سیده آوازلرنی تیکشیریش وبیکارایتیش اوستیده یوزه گه چیققن ایریم جنجللرسبب بوجریان ایسه نیچه مرته توخته تیلیب قیته باشلندی.

کیلگوسی قریب هفته گچه بوجریان توگب ینگی جمهور رئیس قسم یادمراسمی نی اوتکزیشی کوتیله دی.