رایلرنی تکشیریش جریانی ینه توخته تیلدی

Image copyright

آلتی مینگ دن آرتیق رای صندوقلرینی مخصوص تیکشیریش و شبهه لی رایلرنی بیکار قیلیش جریانی ینه توخته تیلدی. سیلاو کمیسیونده گی بی بی سی خبرنگاری اسماعیل شهامت نینگ ایتیشیچه رایلرنی تیکشیریش و بیکارقیلیش جریانی توخته تیلگن.

مستقل سیلاو کمیسیون سوزچیسی نورمحمد نور بوخصوصده معلومات بیریش اوچون کنفرانس اوتکزیشینی ایتدی.

عبدالله سیلاو تیمی نینگ تخنیکی گروه مسوولی فضل احمد معنوی کمیسیون گه بارمه گنلرینی ایتیب جریاننی اویلریدن ایزله یاتگنینی معلوم قیلدی.

شونینگ دیک معنوی جنابلری طلبلری انابتگه الینیشی اوچون تعین ایتیلگن وقت کم بولگنی اوچون طلب لریگه جواب بیریلمه گنینی ایتدی. او نیمه بولیشی نی کوته یاتگنلیک لرینی هم تیلگه آلدی.

عینی حالده اشرف غنی احمدزی سیلاو تیم نینگ تخنیکی گروه مسووللریدن داوود سلطان زوی مطبوعات انجمنی اوتکزیب رقیب تیم اعضالری جریانگه قتنشمه گنی اوچون اولرنی هم اشتراک ایتمسلیگی یوناما وکیللری تمانیدن طلب قیلینگنینی تاکیدله دی.

هرچند سلطان زوی جنابلری کیلشوو اساسیده بیرتیم رایلرنی بیکار قیلیش جریانی گه همکارلیک قیلمه سه باشقه تیم کمیسیون و یوناما وکیللری بیلن جریاننی دوام ایتیریشی کیره ک لیگینی اورغوله دی، اما شوندی بولسه هم یوناما وکیللری طلبینی قبول قیلگن لیک لرینی ایتدی.