مزارشریف ده گی اوزبیک هوسکار خواننده لر نیگه نالیشماقده؟

تینچسیزلیک لر سبب اطراف منطقه لردن مزارشریف گه کیلیب، موسیقه گروه لرنی تشکیل ایتگن اوزبیک هوسکارخواننده لری، ایش فعالیتلری یامانلنیب کیته یاتگنیدن شکایت قیلیشگن.

بو هوسکار خواننده لر اوزبیکلرنینگ اوزبیک موسیقه لریگه نسبتآ، قیزیقیش و اعتبارلری کمه ی گنی دن هم نالیشگن.

شونگه قره مسدن، اولر اوزبیک موسیقه صنعتی تاباره رواجلنیشیده سعی و حرکتلرینی توختتمسلیگی هم تاکیدلشگن.

مزارشریف شهریده اوزبیک هوسکار خواننده لری باشقه صنعتکارلر قطاریده موسیقه گروه لر تشکیل ایتیب، فعالیت یوریتماقده لر.

بولر اکثرآ اوزبیک لرتمانیدن توی مراسملرینی قیزیقتیریش اوچون، چقیرتیریله دی.

اما بو هوسکار خواننده لرنینگ اطراف منطقه لرده گی توی مراسلریده تینچسیزلیک لرسبب قتنه شه آلالمه یاتگنی، اولرنینگ ایش فعالیتلری چیکلنگنی گه سبب بولگن.

اوزاق ییللردن بیری موسیقه بیلن شغللنیب کیلگن هوسکار خواننده موخی غریبار بوندن آلدینلر اوزبیک موسیقه گه اعتبار کته ایدی، اما مردم بونگه نسبتآ قیزیقیشی و اعتبارینی کمه یتیرگن، دییدی.

اونینگ ایتیشیچه، حاضرگی کونده بیرقطار یاشلر اوزلرینی صنعتکاردیب تنیشتیرگن، بومسله ایسه، اصیل موسیقه قدیتینی کمه یتیرگن.

اما بو خواننده لر موجود چیکلاولرگه شونگه قره مسدن، قوم وقرینداشلری و اورتاغلری نینگ اوزبیکانه مراسملریده قتنه شیب توریشه دی.

دین محمد هم مزارشریف ده گی بیر موسیقه گروهی رهبری. او هم اوزبیکلر نینگ اوزبیک خواننده لرگه نسبتآ، قره شلی و اعتبارسیزلیگی تصدیقلب، اکثرآ اوزبیکلر ایمس، بلکه باشقه قوملرنینگ توی مراسملریگه چقیرتیریله یاتگنینی تاکیدله یدی.

فقط دین محمد ایمس بلکه شاه نظر اسملی باشقه بیر خواننده هم بو مسله نی تصدیقلب، اوزبیک تورکمن قوملری توی مراسملریگه باشقه ایلت خواننده لرینی کته خره جت بیلن چقیرتیره یاتگنی دن شکایت قیله دی.

اما اهالی ایسه، بو خواننده لرگه مخلص ایکنلیکلرینی ایتیشماقده. مزارشریف لیک اوزبیکلردن بیرقطاری آلدینگی ییللرگه قره گنده، کیینگی ییللر موسیقه گه قیزیقیشلری کمه یگن و وجودگه کیلگن قطار مسلکی سیز خواننده لر، موسیقه قدریتنی بوزگنینی ایتیشماقده لر.

بو خواننده لر بوحقده فقطگینه اوزبیکلر ایمس، بلکه محلی حاکمیت نی اولرگه نسبتآ بی فرق ایکنلیگی نی تنقید قیلیشگن. اولرگه کوره، محلی حاکمیت هوسکار صنعتکارلرنینگ حیاتی و فعالیتی یخشی لنیشی توغریسیده هنوزگچه هیچ قنده ی اعتبار بیرمه گن، اما بلخ ولایتی اخبارات ومدنیت اداره سی نینگ موسیقه بوییچه بولیمی مسووللری، ولایت ده گی هوسکار خواننده لر فعالیت لری رسمی لشتیریش اوچون هنوزگچه بو اداره گه مراجعت ایتمه گنی نی تاکیدله ماقده لر.