سیلاوجنجاللری یکون تاپیب وقدرت بولینیشی اوچون ینگی لایحه

عبدالله عبدالله سیلاوتیمی گه کوره اشرف غنی احمد زی سیلاوتیمی تاماندن تقدیم ایتیلگن ینگی بیرلایحه ده امنیتی لوازم لرتینگ بیرشکلده بولینیشی واجرائیه رئیسی ایسه کابینه رئیسی بولیش موضوعی کیریتیلگن. غنی جنابلری تیمی حاضرگچه بوباره ده مناسبت بیلدیرمه گن.

عبداالله عبدالله جنابلری نینگ سوزچی لریدن بیری مجیب رحیمی بی بی سیگه بولایحه بوتیم تاماندن بیریلگن مهلت نینگ سونگی لحظه لریده اشرف غنی احمد زی سیلاوتیمی تاماندن تقدیم ایتیلگنینی ایتدی.

اونگه کوره" بولایحه ده موجود وضعیت دن چیقیش اوچون ینگی موضوع لربوجمله دن کابینه وزیرلرکینگشیده اجرائی باش وزیر صلاحیتی وامنیتی مهم لوازم لراینیقسه ملی امنیت کینگیشی کیریتیلگن".

بوتیم اعضالریدن بیری نینگ ایتیشیچه بوگون ایرته لب امریکا جمهور رئیسی مصلحتچیسی باراک اوبا عبدالله عبدالله بیلن اوچره شگن وبونینگ آرتیدن ایکله نامزد افغانستان جمهور رئیسی حامد کرزی بیلن هم ارگده ملاقات اوتگزگن لر.

رحیمی جنابلری بوملاقات، ایکلله نامزد تیم لری اورته سیده بو لایحه نی نهایی لشتیریش اوچون مذاکره تیزلیکده باشله نیشی نی ایتیب بولایحه نی امیدلنتیرووچی بولگنی نی تیلگه آلدی.

اصلاحات وهمگرالیک تیمی نینگ معلوم قیلیشیچه تحول وتداوم تماندن تکلیف قیلینگن بولایحه اولرگه ییتیب بارگنی سبب بوتیم تعیین ایته دیگن وقت مهلتی نی توختتگن.

عبدالله عبدالله سیلاوتیمی ایکی کون آلدین بو تیم نینگ شرط لری قبول قلینمسه ایکلله جریاننی هم رد ایتیش لری ممکن لیگی بیلن اگاه لنتیرگن دیلر.

بو تیم سه شنبه کونی بو مهلت لری نیچه ساعت اوزه یتیرلگنی باره سیده خبربیرگندی.

بونینگ آرتیدن کونی کیچه کیچقرون امریکا تشقی ایشلروزیری اورین باسری افغان سیاستچی لر بیلن سیلاو جنجالی نی حل ایتیش خصوصیده کابل گه کیلدی.

حاضرگچه ایکله نامزد اورته سیده اساسی معما نیمه لیگی انیق ایمس، اگرعبدالله عبدالله تاماندن بوباره ده بیلدیریگن مساله اشرف غنی احمد زی سیلاوتیمی تاماندن تصدیقلنسه بوصحبت لرینگی بیرباسقیچگه چیقیشی ممکن.

رحیمی جنابلری بو لایحه نی امیدلنتیرووچی بیرتکلیف دیه توصیفله دی.