سیلاوبحرانی چوزیلگنی ناتونی نی چرچتگن

افغانستانده گی ناتونینگ ملکی وکیلی بومملکتده جمهور رئیسلیک سیلاو بحرانگه یوزتوتیب چوزیلگنی سبب بوتشکیلات اعضالرینی حوصله سی پیربولگنی نی ایتگن. موریس یوخمیس ینگی جمهور رئیس ویلزییغینده اشتراک ایته آلمسلیگیدن افسوس بیلدیرگن.

موریس یوخمیس بی بی سی بیلن بولگن صحبتیده بوبحران سیلاونتیجه لری نینگ اعلان ایتیلیشی آرتده قالدیریلگنی سبب افغانستان ایسه، ناتورهبرلری اشتراکی بیلن بولیب اوته دیگن ویلزییغینده اشتراک ایته آلمسلیگی دن افسوس بیلدیرگن.

ویلز ییغینده افغانستان مدافعه وزیری بسم الله محمدی بومملکتدن وکالت قیلیشی ممکن.

صحبت نینگ ایلک باشیده یوخمیس جنابلریگه ناتو ویلزییغینده جمهور رئیس کرزیدن کوتیب آلیشی ممکن میدی دیگن سوال بیریلگن.

ج: ویلزییغنیده اشتراک ایتیش اوچون ناتوباش کاتبی تاماندن کرزی یا اونینگ اورنیده تعیینلنه دیگن شخصگه چقریق یا دعوت نامه یوباریلگندی، بو ییغین ده ینگی سیلنگن جمهور رئیس اشتراک ایتردیب اویلگندیک. اما، هه کرزی جنابلریدن دعوت ایتیلگندی اوهم کوتیب آلینردی.

س:سیزچه دعوت نامه نی اونینگ اورنیده تعییلنه دیگن کیشی گه یوباریلگنی اونی اینجیتگنیدن دلالت بیرمه یمی دی؟

ج:یوق، تکلیف نامه آلدین یوباریلگندی، اگر ایسینگیزده بولسه قسم یاد مراسمی آگست آییده یولگه قوییلیشیگه امید قیلگن دیک، بنابرین دعوت نامه یوباریلگنده سیلنگن جمهور رئیس دعوت ایتیلگن دیب تصور قیلینردی. اما ینگی جمهور رئیس انیقلنمه گن تقدیرده، کرزی بوییغین ده اوز مملکتی دن وکالت قیلیشی کوتیب آلینردی.

س: جمهور رئیس کرزی مطبوعات خذمتی گه کوره افغانستان کیلجگی خصوصیده کرزی بیلن، ناتو وامریکا اورته سیده گی اختلاف لرسبب اولر سیزنینگ دعوت لرینگیزنی رد ایتگن لر، بواختلاف لرنیمه لردن عبارت؟

ج: بوکرزی جنابلری گه باغلیق بونده ی قرارآلیب ودلیللر بیلدیره دی، اما همه میزبیله میزکرزی، امنیتی کیلیشوونی اساسی اختلاف دیب ایتگن ایدی.

س: اوشونینگ دیک افغان امنیتی کوچلری سانی کمه یتیریش وناتو یاردم لری آزه لتیریلیشی دن تشویش ده.

ج:هه، کوپ مقدارده یاردم بیریشگه احتیاج بار، شیکاگو ییغینیده افغان امنیتی کوچلری نینگ سانی 230000کیشی دیب تصورقیلینگن ایدی، حالبوکی حاضربوکوچلرسانی 350000واوندن کوپراق نفرگه ییته دی، بولرنینگ خرجتی یوقاری بولیشی طبیعی بیرمساله وناتوده اعضا بولگن مملکت لربونگه تیارگرلیک لری بار.

س: ولز، جلسه سیده ناتو افغانستان خلقی گه بولگن تعهدی نیمه بولیشی ممکن؟

ج:خوب افغانستان کیله جگی اوچون اوچته مساله باره سیده قرارآلینه دی، بیرینچی دن ناتو افغان حربی لری نینگ تعلیم بیریشی، ناتوکوچلری سانی کمیده 12000کیشی بولیشی ممکن، ایکینچی افغان امنیتی کوچلرینی مادی جهتدن مالیه لش بولگن، بیریله دیگن بو یاردم لرهرییلی 4میلیارد یوزمیلیون دالربولیشی ممکن واوچینچی ایسه ناتوتماندن ماموریت لریدن علاوه تعلیم بیریش دن عبارت بولگن.

بوهمکارلیک مساله سی اوزاق مدت افغانستان بیلن ناتو اورته سیده بوله دی .

س: ایلچی جنابلری حاضر افغانستان جمهور رئیسی ویلزییغینده اشتراک ایتمه یدی، افغانستان آدرسیدن بوییغینده افغانستان مدافعه وزیر بسم الله محمدی حصه قوشیشی نی ایتگن، سیزنینگ تیکشیرینگیزنیمه؟

ج: فکریمچه هیچ بولمسه هم حل یولی شو، کرزی جنابلری بوییرده قالیشنی ایسته یدی،چون حاضرگه قدرسیاسی قدرت باشقه گه تاپشیریلمه گن، مینینگ فکریمچه بو تولیق شکلیده حل یول ایمس، حل یولی شوکه ینگی جمهور رئیس ویلزجلسه سیده اشتراک ایتیشی کیره ک، اگرشونده ی بولمسه بوهم حل یوللردن بیری صفتیده قبول قیلینه دی.

س: بو ییغینده اشرف غنی وعبدالله عبدالله اشتراک ایته آلمسلیگیدن ناامید بولگن سیزلرمی؟.

ج: هه بونا امید لنتیرووچی دیر، شخصی مساله لراوچون ایمس، بلکی اولرنینگ حضوری بوییغینده مهم ایدی، افغانستان تاریخیده ایلک بارقدرت تینچ یول بیلن باشقه بیرنفرگه انتقال تاپه دی، حاضر شرطنامه نی امضالش وباشقه ضروری مساله لر آرتده قالدیریلگن، وبخت گه قرشی هم افغانستان خلقی وناتوایسه تعلیمی برنامه لرینی ریجه لشتیریش اوچون چرچب قالماقده.

س:ناتو حوصله سی پیربولیب برچه کوچلرینی افغانستاندن آلیب چیقیشی باره سیده تشویشده سیزمی؟

ج:اوزینی باسه آلمه یدیگن دیگن سوز توغری بولمسه کیره ک، شرطنامه امضاله نیشیگه امید قیله من، اگر امضالنمسه ناتو کوچلری بومملکتده قاله المه یدیلر.

س: سونگی سوال صفتیده ،ایلچی جنابلری افغان سیاستچی لری وناتو اورته سیده گی تره نگلیک سبب افغانستان عراق تقدیریگه دوچ کیلیشیدن تشویشده لر، سیز بوندن خواطیرده ایمس سیزمی؟

ج: مین کوپ تشویشده ایمس من، کوپگینه دلیللری بار، بیرینچی دن نامزدلر رسمن ایش باشلش بیلن شرطنامه نی امضالش لری نی ایتگن لر، بو امید لنتیروچی بیرمساله، ایکینچی ایسه ایکلله نامزد کیلیشووگه ایریشه دیلر، عراق ده مذهبی قرمه قرشی لیک بار، بوحالت افغانستانده یوق، اما شونگه قره مسدن بیزوافغان خلقی ایکی نامزدتیزراق کیلیشیب آلیش لریگه امید قیله میز،بوبیلن کوپگینه معمالرحل ایتیلیشی ممکن.