بیشینچی خاتینگه اویلنماقچی بولگن ایرکک نامیده گی فلم نمایش ایتیلدی

بوفلم کونی کیچه پایتخت کابلده ایلک بارنمایشگه قوییلگن.بونده افغانستان شمالیده گی اهالی اینیقسه اوزبیک خلقی حیات طرزی ودوام ایتیب کیلگن رسم ورواج لری عکس ایتدیریلگن.

یقینده بوفلم هند وامریکاده یولگه قوییلگن فلم کورگزمه لریده ساورین گه سزاواربولدی.

بو فلم یقینده امریکا وهندوستان ده گی یولگه قوییلگن خلق ارا فیستیواللرده، نمایشگه قوییلگن فلم لرآره سیده اینگ یخشی فلملرقطاریگه اورین آلیب همده ساورینگه سزاوار بولیشگن.

بوفلم فاریاب وبلخ ولایتلری ده تیارلنگن. آلتین فلم شرکتی تاماندن ایشلب چیقریلگن بوفلم ده تورته خاتینی بولگن کیشی بیشینچی سینی آلیش نیتیده.

فلمده چیککه حدودلرده گی خلق نینگ عرفی وعادت لری وتورموش شرایطلری عکس ایتدیریلگنی یانیده، عیاللراوز تقدیریده اوزلری ایگه بولمه گن لری هم یاریتیلگن.

بوفلمنی آچیلیش مراسیمده بیرقطار دولت خادم لری ملت وکیللری دن علاوه یوزلب تماشاچی هم حصه قوشگندی ایدی.

کابل نینگ استقلال لیسه سی سالونیده نمایش ایتیلگن بوفلم تماشاچی لر،تاماندن قیزیق کوتیب آلیندی.

هرچند ایریم لربوفلمده ایریم قیین چیلیک لری بولگنی نی ایتسه ده،اما شونگه قره مسدن آدم لرکیچه قارانغو بولیب کیتیشیگه قره مسدن فلم نینگ اخیریگچه تماشا قیلیب ایریم قسم لریده هم هیجانله نیب قتیق قرسک لراورگنی گه گواه بولسه بولردی.

ایریم اشتراکچی لرتاکیدلشیچه شونده ی فلم لرکوپراق ایشلب چیقریلیشی یاش نسلی اوزعرف وعادت لریدن خبرداربولیش اوچون اوته مهم بولگن.

آچیلیش مراسمی بولیب اوتگن بوفلم نه فقط افغان لردقیتینی اوزیگه تارتیب یوباردی. بلکی بوندن آلدین هندوستان وامریکاده گی خلق ارا فلم کورگزمه فیستواللریده هم یخشی فلم صفتیده تانیلگندی.

امریکاده گی فیستیوالده بوفلم 2600فلم آره سیده تنلنگن تورته فلم دن بیرته یخشی فلم صفتیده تانیلگن.

تورته خاتینی بولیب ینه بیرته آلیش نیتیده بولگن فلم نینگ تشبثکارلریدن انجنیر مرادحمیدی معروف بوفلم تقلید قیلینمی اهالی نینگ رسم ورواج لری وحقیقی وضعیتی عکس ایتدیریلگنی اوچون دنیا اعتبارینی اوزیگه جلب ایتگنینی تاکیدلشه دی.

بوفلم بیرنیچه میلیون دالرخرجت کوتریب آلتین فلم ناملی شرکت تثبثی بیلن ایشلب چیقریلگن.

عین حالده بوفلم نی مالیه له گن لردن بیری همده پرودیوسری صبرالدین رحمانی بوفلم کوترگن خرجتی فلم نی ساتیش بیلن تولدیره آلمسلیک لرینی ایته دی.

اما رحمانی جنابلری گه کوره جمعیت گه خذمت قیلیش نیتیده خلق نینگ حیات طرزی وعرف وعادت لرینی باشقه لرگه تصویرلب بیریش اوچون بوتثبثنی ایلگری سوریشگن لر.

آلتین فلم شرکتی تشبثی بیلن تیارلنگن بوفلم تیزآره ده سینمالروکورگزمه لرآرقه لی قطار ولایت لروایریم مملکت لرده نمایشگه قوییله دی. بوندن تشقری ، سی دی لرگه هم یازیلیب بازارگه چیقریله دی.

اونلب کیشی حصه قوشیب تیارلنگن بوفلم ایسه دری تیلیده ایشله نیب و عین حالده انگلیسی تیلیده هم ترجمه قیلینگن. شونینگ دیک

بوفلم اوزبیک تیلیده اوگیریلیب، تیزآره ده کورگزمه گه قوییلیشی ایتیله دی.

فلم نینگ ایشلب چیقریلیش ایشی باشله نیشیدن ایکی ییل دن کوپراق اوتگن، اما برچه ایشلری بیرییل گه توگه گن. کیچیکتیریلگنی گه خوف سیزلیک معماسی سبب قیلیب کورسه تیله دی.

بوفلم نی مالیه له گن لردن بیری فلم نی تیارلش جریانیده دولت مخالف لری تاماندن هم تهدید بولگن لرینی تیلگه آلیشدی.

فلم نی ایشلب چیقریشده ایشگه آلینگن عیال وایرکک افغانلردن علاوه، هند، تاجیک وقیرغیزفلمبرداروهنرمندلری هم بولیشگن.

آلتین فلم شرکتی مسوولری بوفلم اوسکارفیستیوالیده هم نمایشگه قویلیشی گه امید قیلیشماقده لر.

سونگی ییللرده افغانستانده بیرقطار فلم لرایشلب چیقریلیب نمایشگه قوییلیب کیلماقده.

اما مذکورفلم لرمضمون وتخنیکی جهت دن صفتی پس بولیب کوپچیلیک نی اوزیگه جلب ایته آلمه گن.

بونگه کیره کلی خرجت بولمسلیگی وکوپ سانده فلم ایشلب چیقره دیگن ملکه لی کیشی یوق لیگی سبب قیلیب کورسه تیله دی.