افغانستان حکومتی ۵۳۷ میلیون دلارگه احتیاجی بار

افغانستان مالیه وزیرلیگی بودجه ایتیشمه گن لیگی مشکلینی بر طرف قیلیش اوچون ۵۳۷ میلیون دلار گه احتیاج بار لیگنی ایتگن.

بوندن اولراق افغانستان مالیه وزیرلیگی رسمی لری اگر بو مقدار ده گی مبلغ یاردم قیلنمه سه بیش یوز مینگ دن آرتیق دولت خادم لری معاش لرینی تولشگه قادر بوله آلمسلیکلرینی ایتگندی.

بیراق مالیه وزیرلیگی سوزچی سی عبدالقادر جیلانی کیله سی بیرنیچه آیگچه دولت اوز خادم لری آی لیک لرینی تولشگه قادر بولگنینی معلوم قیلگن .

جاری مالی ییل بویچه بودجه ایتیشمه گن لیگی اولدن هم بارلیگی ایتلگندی بیراق افغانستان ده سیلاو بحران نینگ چوزلیشی بو معمانی ینه ده یمان لشتیرگن.

۱۳۹۳ ییل بودجه سی حجتیده خارجی یاردم لرنینگ کمیب بارگنی طفیلی جاری ییل بودجه سی

۴۴۶ میلیون دلار مقداریده کم بولگنی ذکر قیلنگندی.

افغانستان و امریکا آره سیده کی امنیتی کیلشو نینگ امضا لنمی قالگنی ، کان قانون نی کبی ایرم مهم قانون لرنینگ تصدیق لنمی قالگنی بودجه نینگ ایتیشمسلیگی گه سبب بولگن دیب ایتله دی.

حاضر ایسه افغانستان مالیه وزیرلیگی سیلاو بحران نینگ چوزلیب کیتیشی بو مشکل نی ینه ده جدی لشتیرگن دیب ایتماقده.

عبدالقادر جیلانی جناب لری نینگ ایتیشیچه سیلاو بحرانی افغانستان ده کی اقتصادی فعالیت لرنی کمیشگه سبب بولیب، مملکت در آمدینی ۲۵ فایزگه کمی ترگن.

اونینگ تاکید له شیچه مالی بحراننی حل ایتیش اوچون افغانستان حکومتی خلق آرا هم جمعیت دولتلری اینقسه امریکا دولتی دن ۵۳۷ میلیون دلاریاردم طلب ایتگن .