مزارشریفده بیرعیال ژورنالیست اولدیریلدی

Image copyright .

ییگیرمه آلتی یشر پلوشه توخی اوتگن کون کیچقرون مزارشریف نینگ اوچینچی ناحیه سیده نامعلوم شخصلر طرفیدن اولدیریلگن. او بوندن آلدین آلتی ییل بیان شمال رادیوسیده خبرنگار صفتیده ایشلب کیلگن.

بلخ پلیس اداره سی حادثه نی تصدیق لب حادثه عاملی پلیس تامانیدن تعقیب ایتیله یاتگنینی ایتگن.

بلخ ولایتی خوفسیزلیک اداره سی هنوزگچه پلوشه نینگ قتلی باره سیده بیرار بیر فکر بیلدیرگنیچه یوق، اما شمال ژورنالیست اویوشمه سی حادثه نی تصدیقلب، خبرنگار بیر ناتنیش شخص تمانیدن چاقو بیلن اولدیریلگنی نی ایتگن.

ایتیلیشیچه، بو خبرنگار کیینگی ییللر رادیونی ترک ایتیب، تایلند ده ژورنالیزم بوییچه ماسترلیک نی بیتیریب کیلگن.

معلوماتلرگه کوره، او بار بار نامعلوم شخصلر تمانیدن اولیمگه تهدید بولگن. اونینگ قتلی تورتکیسی هنوزگچه معلوم قیلینمه گن.

افغانستان ژورنالیستلرنی حمایه ایتووچی اداره سی اوزی نینگ ییللیک گزارشیده جاری ییل جریانیده ژورنالیستلرگه قرشی 48 ته زوره وانلیک حالتی رویخطه گه آلینگنینی قید ایتگن.