ملی بیردملیک حکومت حقیده نمه دیب اویلی سیز؟

Мултимедиа ўйнаш бу қурилмада дастакланмайди

"ملی بیردملیک" حکومتی جاری پیتده افغانستان ده اوزوندن اوزاققه چوزیلگن سیلاو بحران نینگ اینگ مقبول ایچیمی صفتیده کورلماقده. غایه گه موافق ینگی "بیردملیک" حکومتی افغانستانده جمهور رئیس و اجرایی رئیس باشقه روینی کوزده توته دی . اما رقیب نامزد لر هنوز ینگی بیردملیک حکومتی یوزه سیدن بیر توختم گه کیلشه آلگنی یوق. هر ایککی رقیب تمان هم قدرت نینگ ایلیککه – ایلیک بولیشی طلبیده. اما افغانستان باش قانوننی مملکت ده یگانه جمهور رئیس باشقروینی کوزده توته دی . اجرایی ریئس لوازمی ایسه افغانستان باش قانونیده نظر ده توتیلمه گن.

سیز افغانستان ده ینگی ملی بیردملیک حکومتی تشکیل ایتیلیشی گه قندی قری سیز ؟ افغانستاننی کیلجکته جمهور رئیس و اجرایی رئیس باشقریشیگه مناسبتینگیز؟ سیز نینگچه بو کبی حکومت افغانستان نینگ فایده سیگه بوله می یا کی زیانیگه؟

بو هفته گی سوز سیزگه رکنی شو موضوع گه بغیشلنگن.