امریکا درونلری اوزبیک جنگری لرینی نشانگه آلدی

رویتر خبر آژانس نینگ خبر بیریشیچه ، پاکستان شمال غربیده اوچوچی سیز اوچاق دن قیلنگن هجوم عاقبتیده کیلیب چیقیشی اوزبیک بولگن قوماندان داخل بیش جنگری اولدیرلگن.

رویترس گه بو باره ده پاکستان خوف سیزلیک خذمتی ده گی منبع خبر بیرگن.

جنوبی وزیرستان منطقه سیده یکشنبه کونی عملگه آشیرلگن هجوم ایتلیشیچه، سیبتمبر آی اخریدن بیری امریکا اوچوچوسیز اوچاغیدن قیلنگن بیرینچی هجوم دیر.

امریکا تمانیدن قیلنه دیگن بو کبی هجوم لر پاکستانده ناراضی لیکلرگه سبب بولگندی و شونینگ اوچون آخرگی وقتلرده جوده کمدن کم روی بیره یاتگن ایدی.

جاسوس لیک خذمتی ده گی منبع گه کوره، هلاک ایتلگن همه بیش نفر جنگی اوزبیک ملتگه منصوب بولگنلر.

خبرنی مستقل منبع لردن تصدیق لش نینگ امکانی یوق .

پاکستانده گی طالبلر صفیده اوزبیکستان اسلامی حرکتی جنگری لری داخل ینه کوپلب ملت وکیللری موجود لیگی ایتله دی .

اوزبیکستان اسلامی حرکتی شو ییل کراچی قونلاغه سیگه اویشتیرلگن ییریک هجوم آرتیده تورگن لیگنی دعوا قیلگندی. اوشبو گروه هم کوپ ملیتلی ایکنی ایتله دی .

1990 ییلر آخریده تشکیل ایتلگن اوزبیکستان اسلامی حرکتی اوزی نینگ مقصدینی اوزبیکستانده گی توزومنی اغده رییش دییه اعلان قیلگن.

کیینچه لیک گروه افغانستان ده گی طالبلر و القاعده صفلریگه کیرگن. افغانستانگه خارجی اتفاقچی کوچلری کیرتیلیشی آرتیدن کوپلب جنگری لر پاکستان نینگ افغانستان بیلن چیگره داش منطقه لریده باش پناه تاپیشیگن.

حاضرده پاکستانده اوزبیکستان اسلامی حرکتی نینگ قنچه جنگرسی بارلیگی حقیده انیق معلوماتلر یوق.

اولرنینگ سانی بیر نیچه یوزدن تارتیبف بیرنیچه مینگچه دییه تخمین قیلنه دی .

اوزبیکستان اسلامی حرکتی اوتگن هفته اسلامی دولت جنگری گروه نی دستکلشی حقیده اعلان ایتگندی.