سوراو:46 فایز افغانلر بیرینچیدن امنیت گه اعتبار بیریلیشینی طلب قیلیشگن

هشت صبح ناملی کونده لیگی تامانیدن اوتکزیلگن سوراو ده صحبت قیلگنلر دن 46 فایزی ینگی جمهوررییس همه دن اول امنیت گه اعتبار بیریشی کیره ک لیگینی ایتگنلر.

همده ایش سیزلیک نی برطرف ایتیش مردم نینگ ایککینچی طلبی بولگنی کورسه تیلگن. اداری فساد گه قرشی کوره شیش تورتینچی اورینده قرار تاپگن.

هشت صبح ناملی کونده لیگی ایککینچی دور جمهوررییسلیک سیلاو نتیجه سی اعلان ایتیلمسدن آلدین ینگی جمهوررییس دن مردم نینگ اساسی طلبی نیمه بولگن دیگن عنوان استیده سوراو اوتکزگن. امنیت، ایش سیزلیک، اداری فسادگه قرشی کوره شیش کبی التی موضوع خصوصیده مردم گه سوال بیریلگن.

سوراوگه قتنشگن شخصلردن اکثریتی امنیت خصوصیده ینگی جمهوررییس اعتبار بیریشی کیره ک لیگینی طلب قیلیشگن. هشت صبح کونده لیگی نینگ مسوول مدیری پرویز کاوه:"سوال قیلینگن لردن اکثریتی امنیت گه بها بیرگن لر، سوراو گه قتننشگن شخصلردن 46 فایزی ینگی جمهورریس بیرینچیدن امنیتی تامین قیلسین دیب فکر بیلدیرگن."

جواب بیریلگن لردن 29 فایزی ایش سیزلیکنی کمیتیریش، 11 فایزی معارف نی یوکسلتیریش سککیز فایزی هم فسادگه قرشی کوره شیش کیره ک لیگینی جمهورریس دن طلب قیلیشگن.

بو سوراو نتیجه سیگه قره گنده؛ فساد گه قرشی کوره شیش مساله سی تورتینچی اورینده تورگن حال بوکی امنیت دن سونگ فساد اساسی معمادیه کورسه تیلماقده. سوراونی تیارله گنلردن روح الله روضوانی بونگه اساسی دلیل نیمه بولگنی باره سیده شوندی دیدی:"سوراو فایزلری خصوصیده خاص تحلیل لر موجود، الدینکی حکومت نینگ فساد گه قرشی کوره شیش برنامه لریدن مردم امید سیز بولگن، شو امید سیزلیک لر باعث، مردم بو طلب لرینی ارتگه قوییب باشقه موضوع لر خصوصیده فکر بیلدیرگنلر."

اوتکزیلگن سوراوده آلتی مینگ کیشی قتنشگن، اوتیز بیر فایزی خاتین قیزلردن عبارت. بو سوراو اوتیز کون جریانیده مملکت نینگ اوتیز تورت ولایت مرکزلریده اوتکزیلگن.

امریکا بیلن امنیتی پیمان امضاله نیشی باره سیده هم قتنشگنلرگه سوال بیریلگن، سوراوگه قتنشگنلردن 67 فایزی ایجابی 19 فایزی منفی جواب بیریشگن.

شونینگدیک طالبان بیلن مذاکره آلیب باریش خصوصوصیده هم سوال بیریلگن. قتنشگن لردن 70 فایزی طالبان بیلن مذاکره الیب باریلیشینی طلب قیلیشگن. سوراو اوتکزگنلر ملی بیردملیک حکومت مردم نینگ بو طلب لریگه ایجابی جواب بیره د ی دیگن امید ده.