تجاری تبلیغاتلرده عیالردن کمسیتوچی یولده فایلده لنیش افغانستانده منع ایتلدی

افغانستان مدنیت وخبرلروزیرلیگی مملکت ده فعالیت قیلیب کیله یاتگن عاموی خبرواسطه لریدن عیاللرآرقه لی تیارلنگن تجارتی ریکلام لرنشر ایتیشدن باش تارتیشلرینی سوره گن.

بووزیرلیککه کوره رسانه لرآرقه لی نشرایتیلیب کیله یاتگن تجارتی بوریکلام لرده سوداگرلرفایده قولگه کیلتیریش اوچون عیاللردن فایده له نیش لری اولرنینگ آبروسیگه فوتورییتکزه دی.

بوندن تشقری افغانستان بازارلریده ساتیله دیگن بیرقطار اشیالریوزیده قیزلرصورتلری هم توشیریلگنی کینگ بیرشکلده کوزه تیله دی.

افغانستان مدنیت وخبرلروزیرلیگی عیاللرکه عایدبوکبی تجارتی اعلان لرافغان خلقی قدریت لریگه قرشی بولیشی یانیده یاشلرنی یولدن چیقریشگه سبب بولیشی نی ایته دی.

بووزیرلیک نینگ اورین باسری سمین حسن زاده عیاللرسواستعمال بولمسلیگی اوچون برچه رسانه لردن عیاللرحصه قوشیب تیارلنگن ریکلام لرنی نشرایتمسلیک لری باره سیده قرارقبول قیلگن."بختگه قرشی ایریم رسانه لر خاتین- قیزلرموقعی دن سو استعمال قیله دیلر، رسانه لرجمعیت فرهنگنی تیکله یدی، قانون بیرگن اصللرگه قره ب حرکت قیلیشلری کیره ک" دییدی خانم حسن زاده

آلینگن قراردن کوپ وقت اوتمه گن بولسه هم، عیاللرگه عاید اعلان لرتوخته تیلمسدن ایریم تلویزیون لرآرقه نشرایتیلماقده.

رسانه لرخادملری بوهیچ بیراصلگه قرشی ایمس دیب ایتماقده لر.

مدنیت وخبرلروزیرلیگی آلگن بوقراری طلب بولگنی نی ایتیب رعایت ایتیلمه گن تقدیرده باشقه یوللرنی بوباره ده اویلب کوریشینی تاکیدله یدی.

بوخصوصده بولگن بوطلب ایریم مدنی فعال عیاللرتامانیدن خوش قرشیلنماقده.

اولر رسانه لرآرقه لی آچیق ساچیق شکلیده عیاللر نینگ ریکلام وقوشیق لری نشرایتیلیشی اولرنی حقارت قیلیش دیب ایته دی.

بیرتلویزیون لرده عیاللردن ریکلام لریدن فایده له نیلمه یدی،بلکی مملکت بویلب بازارلرده ساتیله دیگن تورلی اشیالرده هم خاتین- قیزلرصورتلری توشیریلگنی نی کورسه بوله دی.

بواشیالرنینگ اکثریسی خارجی مملکت لردن آلیب کیلینه دی. اما قنده ی تیارله نیش مساله سی افغان تجارلری بویروغی اساسیده ایشلب چیقره یلیشی معلوم قیلینه دی.

ایریم لرگه کوره تجارلراوزآلیب کیله دیگن اشیالری خریدارلراعتبارینی کوپراق جلب ایتیش اوچون عیاللرصورتلریدن فایده له نیش لری ممکن.

اما کیچیک سوداساتیق بیلن شغللنه دیگن لر آلیب ساته دیگن اشیالریگه صورت بولمه گن تقدیرده هم، مشترلرینی قولدن بیرمسلیک لرینی تیلگه آله دیلر.

بوندن آلدین هم عیاللرگه عاید موضوع لر رسانه لرآرقه لی نشرایتیلیب کیله یاتگنی قطاردین عالم لری نینگ تنقیدلریگه سبب بولیب کیلگندی.

اولرنینگ بو تنقیدلری افغانستان دولتی اینیقسه مدنیت وخبرلروزیرلیگی گه قره تیلگن ایدی.

افغانستانده ساتیله دیگن اکثرذات لرخارجی مملکت لردن آلیب کیلینه دی.

بواشیالردن بیرقسمی خارجی لرخواهشی ده تیارلنسه وبیرقسمی ایسه افغان تجارلری بویروغی بیلن ایشلب چیقیله دی.

بواشیالرنینگ کته قسمی چین، هند، ایران وپاکستاندن اولکه لریدن خریدبوله دی.