معارف وزیرلیگی:مینگلب کیشی علمی شکلده تورلی کسب اورگنه دی

افغانستان معارف وزیرلیگی آلمان مملکتی تجربه ویاردمی بیلن مینگلب ایشچی وکسب ایگه لری نی مسلکی وتخنیکی روشده اورگه تماقچی. بوبرنامه 5ییللیک بولیب 5نفرگه تعلیم شرایطی یره تیله دی.

بیش ییللیک بوبرنامه گه افغانستان کسب لر بوییچه اویوشمه تامانیدن بوکیشی لر تنیشتیریلیب وکسب لرنی علمی روشده اورگه نیش لری بیلن کسب لری رواجله نیشی کوتیله دی.

حاضرگی کونده افغانستان قابلیتلی کیشی لرگه جدی احتیاج بار.

5ییللیک کوزلنگن بوبرنامه ده 5000کیشی 72کسب نی علمی شکلده اورگه نیشی کوتیله دی.

ایرکک وعیاللردن عبارت بولگن 5000نفرایسه بیش مرحله ده معارف وزیرلیگی گه تیگیشلی تخنیکی ومسلکی تعلیم آلیش مرکزلرگه جلب ایتیلیب تعلیم آلیشه دیلر.

افغانستان معارف وزیرلیگی نینگ اورین باسری آصف ننگ بوبرنامه نی یولگه قوییشدن مقصد کسب لرنی زمانوی قیلیب رواجلنتیریش دیب ایته دی. "کسب لرنی علمی قیله میز، کوپلب کسب و بوبولیم لرده کوپلب شغللنه دیگن کیشی لریمیزبار، اولرگه تورلی کسب لراوچون تعلیم شرایطی یره ته میز، بوبیلن تعلیم آله دیگن کسب لری رواجله نیب بازارگه مشترلرنی کوزگه کورینرلی جلب ایته دی، انه شوبیزنینگ اساسی مقصدیمیز" دییدی ننگ جنابلری

معارف وزیرلیگی نینگ معلوم قیلیشیچه بوبرنامه عملی شکلده باشله نیشی اوچون 6آی وقت طلب قیله دی. شوسبب بوگون معارف وزیرلیگی بیلن کسب لربوییچه اویوشمه اورته سیده کیلیشوونامه امضالندی.

افغانستان کسب لربوییچه اویوشه مسوولی حسن سپاهی بوبرنامه عملی بولیشی اهالی اقتصادی رواجله نیب مملکت احتیاجی برطرف ایتیلیشی اوچون اوته مهم دیب ایته دی."قابلیتلی کیشی لربولیشمیزممکن، ایش صفتی آشه دی، اکثرکسب لرعنعنوی اورگه نیلیب کیلگن، اولرعلمی ونظری کسب لرنی بیلمه یدیلر، علمی روشده اورگه نیشی بیلن هم ایشلب چیقره دیگن محصولات لری صفتی یخشی بوله دی وهم شخص ایش سیزقالمی قابلیتلی بولیب هرییرده ایشگه آلینه دی" سپاهی جنابلری

بوبرنامه بیرینچی دن کابلدن باشله نیب کیین مملکت بویلب عملی ایتیله دی.

آلمان مملکتی متخصص لری بوبرنامه دن یخشی نتیجه آلیش اوچون اوزتجربه لرینی اورته گه قویه دی.

رسمی معلومات لرگه کوره افغانستانده رسمی رویخطدن اوتمه گن کمیده اوچ میلیون کیشی تورلی کسب لربیلن شغللنماقده.

اما شونگه قره مسدن خارجی مملکت لردن کوپچیلیک ایشچی لرافغانستانده تورلی لایحه لرنی عملی بولیشی اوچون ایشگه جلب ایتیلماقده.

بونگه ملکه لی کیشی کوپ سانده بولمسلیگی وکوپلب کسب لرعلمی روشده اورگه نیلمه گنی سبب قیلیب کورسه تیله دی.

مملکتده اهالی شغلله نیب کیله یاتگن بیرقطارکسب لرعلمی اورگنمه گن، بلکی عنعنوی شکلده اورگنگن.

حاضرگی کونده اوچ یوزگه یقین مسلکی مکتب یا انیستیوت مملکت بویلب فعالیت قیلیب ومذکوربیلیم مرکزلریده کمیده 70 کسب تعلیم بیریله دی. بیراق بومکتب لرده گی درسلیک مفردات ایسکی بولگنی سبب بومکتب لردن چیققن شاگردلردن بیرقسمی ایش تاپسه قالگنی هم ایش سیزلیک بیلن حیات کیچیرماقده.

هرییلی افغانستانده مینگلب کیشی 12و16صنفنی بیتدیریب چیقه دی. اما بوقتلم گه ایش شرایطی بولمسلیگی کته معما،اگر بوبرنامه تولیق عملی بولگن تقدیرده کوپلب یاشلرگه ایش زمینه سی یره تیله دی. وخارجی ایشچی لرگه بولگن احتیاج برطرف ایتله دی.