بوییل گیاوندماده سی 7فایزکوپ ایکیلگن

Image copyright Getty

بیرلشگن ملت تشکیلاتی وافغانستان مخدره ماده لرگه قرشی کوره ش وزیرلیگی تاماندن نشرایتیلگن گزارشده گیاوند ماده سینی ایشلب چیقریش میزانی 2013ییل گه قره گنده بوییل 17فایزآشگنی معلوم قیلینگن

شونینگ دیک بوگزارشده کییلشیچه بو ماده ایکیلیش جهتدن هم 7 فایزکوپه یگن.

بونگه جاری ییل مملکتده اوروشلر شدتلشگنی، بیرقطاردولت رسمی لری قولی بولگنی وبولیب اوتگن سیلاوسبب امنیتی کوچلرگیاوند ماده سی ایکیلگن ایکین زارییرلرنی ویران ایته آلمگن لری سبب قیلیب کورسه تیلگن.

بوگزارش گه کوره بوییل 224مینگ هکتارییرده مخدره ماده ایکیلگن اما میلادی 2013ییل کوکنارایکیلگن ایکین زارییر 209هکتار ایدی. بوایسه بوماده نینگ7فایزآشگنی نی کورسته دی.

افغانستان مخدره ماده لرگه قرشی کوره ش وزیرلیگی بوییل اوتگن ییلدن کم ایکیلیشی اوچون توزگن ریجه لری سیلاو واوروش لرشدت لشگنی سبب یخشی نتیجه لی بولمه گنینی معلوم قیله دی.بو حقده بووزیرلیک سرپرستی مبارزراشدی" افغانستانده کوکنار،ایکیلیش جهتدن 7فایزآشگنی قبول قیلینه دیگن مساله ایمس، بو یامان خبر، وزیرلیک ییللیک ریجه سیده 21000هکتارکوکنارایکیلگن ییرلرنی ویران ایتیشینی مقصدقیلگندی، امابوندن فقط 2700هکتارییرنی ویران ایتیشگه قادربولدی، بونگه مملکت ده اوروش شدتلشگنی وسیلاوده امنیتی کوچلربند بولگنی سبب بولدی. اگرتوسیق بولمه گنده 2013ییل ایکیلگن کوکناردن بوییل کم بولردی" دییدی راشدی جنابلری

اوتگن میلادی 2013ییلده امینتی کوچلرتامانیدن 8000دن آشه کوکنارایکین زارییرلری ویران ایتیلگنی خبرقیلینگن ایدی.

بوندن تشقری مبارزجنابلری مخدره ماده ایکیلیشیگه عصیانچی لروقاچاقچی لردن باشقه بیرقطاردولت رسمی لرینی قولی بارلیککه عیبله دی.

اودولت رسمی لری دن انیق آت توتمه دی وقتی کیلگنده رسانه لرگه فاش ایتیشینی تیلگه آلدی.

بورقم بیرلشگن ملت لرتشکیلاتی تاماندن بیرافغانستان اوچون آگاه لنتیریش ایمس بلکی بوتون دنیاگه قره تیلگنینی معلوم قیلینماقده.

بیرلشگن ملت لر تشکیلاتی نینگ منطقه بوییچه مخدره ماده لروجنایت چیلیککه قرشی کوره ش اداره وکیلی اندری اوتیسان مملکتده بوماده گه قرشی کوره ش اوچون ینگی چاره کوریلیشی نی سوره دی.

شونینگ دیک دنیا هم جمعیت مملکتلری بوماده نی یوقاتیش اوچون اوتگن 13ییلده ترورچیلیک دیک بونگه جدی بها بیرمه گنی نی ایتدی.

عین حالده افغانستان ایچکی ایشلروزیرلیگی نینگ مخدره ماده لرگه قرشی کوره ش بوییچه اورین باسری جنرال بازمحمد احمدی گه کوره بوساحه گه کوره شیش اوچون معمالربولیشیگه قره مسدن جاری ییل کوپلب عملیات لریولگه قوییب بوماده قاچاقچی لریدن یوزلب کیشی قولگه آلینگن.

افغانستان مخدره ماده گه قرشی کوره ش وزیرلیگی کیله جکده قانون رعایت ایتیلیشی وافغانستان دولتی گه دنیا مملکت لری جدی یاردم بیریشی بیلن بوماده نینگ ایکییلشی وایشلب چیقییلشی آلدینی آلینیشی ممکن.

گزارش ده اینگ کوپ گیاوند ماده سی ایکیلگن منطقه لرمملکت جنوبی ده جایلشگن 9ولایت بولگن.

جنوبی توقیز ولایتده 89فایزگیاوندماده سی ایکیله دی.

بوندن 46فایزفقط گینه هلمند ولایتی تشکیل بیره دی.

رسمی حسابات گه کوره مملکت بویلب 34ولایتدن 15ولایتده مخدره ماده ایکیلیشی صفربولگن.

اما بلخ ولایتی بوییل صفربولیب وعکسینچه سرپل ولایتی کوکنار ایکیله دیگن ولایت لررویخطیگه کیرگن.

حاضرگی کونده دنیانینگ 90فایزگیاوندماده سی افغانستانده ایشلب چیقریله دی.

یقینده سیگاراداره سی اوتگن 13ییلده مخدره ماده گه قرشی کوره ش اوچون امریکا تامانیدن5 ،7میلیارد دالرصرفلنسه هم بوماده نینگ ایکیلیش وایشلب چیقریش کولمی آشگنی نی معلوم قیلگندی. اما افغانستان دولتی بوپول مقداریدن خبری یوقلیگی نی ایتیب افغانستان دولتی اختیاریگه قوییلگن مبلغ نهایت آزلیگی نی معلوم قیلگندی.