افغانستان جمهمور رئیسی پاکستان باش وزیری بیلن اوچره شگن

Image copyright arg

پاکستان افغان لر رهبریتی ده بولگن تینچلیک جریانی دن اوز حمایتی نی بیلدیریگن.پاکستان باش وزیری افغانستان جمهور رئیسی بیلن اوچره شیب افغانستان ایکی مملکت اورته سیده گی مهم موضوع لر باره سیده صحبت قیلیشگن.

شریف جنابلری افغانستان جمهور رئیسی صلح باره سیده گی سعی وحرکتی دن حمایه ایتیشینی ایتگن.

اسلام آباد ده بو ایکله رهبرآره سیده بولیب اوتگن صحبت لرایکی ساعت دوام ایتگن.

بوندن مقصد اورته ده گی ایشانچ سیزلیک لرنی برطرف ایتیش بولگن.

بوندن آلدین ایکله تامان بیر- بیرلرینی ترورچی گروه لرگه اوز توپراق لریده باش پناه بیریش مساله سیگه عیب لب کیلگن.

خارجی لرچیقه یاتگن بیرپیتده افغانستان دولتی منطقه ده گی مملکت لرحمایتی نی جلب ایتیش اوچون سعی وحرکت قیلماقده.

افغانستان جمهور رئیسی نی بوایکی کونلیک سفرده ملی بیردملیک حکومتی دن ترکیبیده بولگن یوزنفر یولداشلیک قیله دی.

افغان لردن بیرقطاری بواوچره شوونی دقت بیلن کوزه تیب ونتیجه بیریشیگه امید قیلماقده لر. اما باشقه بیرقطارلرایسه بونگه شبهه بیلن قره ماقده.

نوازشریف غنی جنابلری تاماندن طالبان بیلن صحبت قیلیش اوچون آلیب باره یاتگن سعی وحرکت لریدن اوزحمایتی نی بیلدیرگن.

محمد اشرف غنی ایکی مملکت علاقه لرینی مستحکم لش مقصدیده پاکستانگه ایکی کونلیک سفرقیلیب اسلام آبادگه ییتیب باردی.

اوجمعه کونی پاکستان جمهور رئیسی وقطار یوقاری مرتبه لی دولت رسمی لری بیلن اوچره شگندی.

غنی جنابلری پاکستان مالیه وزیری بیلن بولگن اوچره شویده ایکی مملکت اورته سیده اقتصادی علاقه لرکوچه ییشی باره سیده بیرکیلیشووامضالنگن.

حاضرگی کونده پاکستان بیلن افغانستان اورته سیده گی تجاری علاقه لرمیزانی کمیده 2یریم میلیارد دالربولگن.

بو کیلیشووده کیلگوسی ایکی ییلده بورقم ایکی مملکت اورته سیده 5میلیارد دالرگه کوتریلیشی ممکن.

غنی جنابلری بوندن آلدین سعودی عربستان وچین گه سفر قیلگندی وبوایکله مملکت پاکستان نینگ یقین استراتیژیک دوستی بولگنی اوچون افغانستانده تینچلیک برقرارله نیشی اوچون بومملکتگه باسیم ییتکزیش لرینی سوره گندی.

پاکستان بیلن افغانستان علاقه سی اوتگن اون اوچ ییلده کوپگینه یامان وضعیتده ایدی.