آسیا فوندیشن: 54فایزاهالی مملکت ایجابی تامان آلغه سیلجی یاتگنی گه امیدبیلدیرگن

بوسوراوگه قره گنده، ناتینچلیک، ایش سیزلیک، اقتصادی مساله لرنی اهالی اینگ کته معمادیب فکربیلدیرگن.

بو سوراو ایسه جاری ییل نینگ می وجون آی لریده مملکت نینگ 34ولایتده عملگه آشگن.

بونده 9مینگ دن آرتیق شهر، وقیشلاق اهالی سی فکری اورگه نیلگن.

اهالی نینگ کیله جککه بولگن ایشانچی اوتگن ییلگه نسبتن 2فایزکمه یگن بولسه هم. اما آسیا فوندیشن اوتکزگن سوراویده 54فایز اهالی کیله جکده امیدبیلدیریشگن.

عامه فکرینی اورگنگن آسیا فوندیشن مسووللریدن شهیم احمد کابلی اهالی کیله جککه بولگن امیدنیمه لیگی سبب لری باره سیده معلومات بیره دی."2014ییل اهالی نینگ کیله جککه امیدقیلیش میزانی 55فایزگه ییتگن، بواوتگن ییلگه نسبتن ایکی فایزکمه یگنلیگی نی کورسته دی، اما اهالی فکرینی اورگنگنیمیزده اهالی ایسه کیله جککه ایجابی قره ماقده، اولردن، امیدلرینگیزکته لیگی گه سبب نیمه لیگی نی سوره دیک، اولر عملگه آشگن قیته قوریش ایشلری یوقاری اورینده تورگنی، امنیت نسبتن تامین لنگنی ومعیاری معارف تیزیمی یخشی لشگنی نی سبب دیب ایتدیلر" دییدی او

بوسوراوده اهالی دوچ کیلیب تورگن اساسی قیین چیلیک لریگه هم اعتباربیریلگن.

اهالی نینگ 37فایزی ایش سیزلیک واقتصاد پسلیگی نی کته مشکل دیب اظهارایتیشگن.

و 34فایز اهالی ایسه ناتینچلیک نی جدی معما دیگن وفکری اورگه نیلگن 28فایزاهالی هم اداری فسادنی اجتماعی قیین چیلیک دیب تیلگه آلیشگن.

شونینگ دیک کابلی جنابلری نینگ ایتیشیچه بوسوراوده آدم لرامنیتی باره سیده سوال بیریلگن اهالی حاضرهم اوزلری وعایله لری امنیتی باره سیده تشویشده "جواب بیرگن لردن، خاندانلرینگیز واوزشخصی امنیت لرینگیزدن قورقه سیزلرمی دیب سوره گندیک، بوندن مقصدمیلادی 2006ییل بیلن 2014ییلنی سالیشتیریب کوریش ایدی، میلادی 2014ییلده شخصی امنیت قورقیش میزانی یوقاری کیتگن، یعنی 65فایزگه ییتگن،بو 2013ییل بیلن تقاسلنسه کمیده 6فایزآشگنینی کورسته دی" دییدی کابلی جنابلری

عامه فکرینی اورگه نیش برنامه سی بوبیلن اون مرته بوتشکیلات تاماندن عملگه آشیریلماقده.

باشقه ساحه لرباره سیده هم اهالی فکری اورگه نیلگن. 75.3فایزاهالی مرکزی حکومت ایشیدن راضیلیک بیلدیریشگن.

اهالی عدلی وقضا اداره لردن اداری فسادباره سیده شکایت قیلیشگن. شونینگ دیک فکری اورگه نیلگن اهالی نینگ قریب یرمی باشقه اداره لرگه نسبتن رسانه لرگه ایشانچ لری بارلیگی نی ایتیشگن.

بوسوراوده اوچدن ایکی قسم اهالی ینگی حکومت حیات لریگه ایجابی تاثیرقویشیگه امید قیلگن. وطالبان بیلن تینچلیک مذاکره لری امنیت نی تامین لش اوچون مهم دیب فکربیلدیریلگن.

بوسوراو کرزی حاکمتی زمانیده عملگه آشگن، ممکن مذکورفکروامید لرکرزی حکومتی گه قره تیلگن بولسه، بیراق فکری اورگه نیلگن لرملی بیردملیک حکومتی دن عین امیدنی قیلیش لری امکان دن اوزاق ایمس.