"افغانستانگه خارجدن کیفیت سیزداری لرکوپ مقدارده آلیب کیلینماقده"

Image copyright bbc uzbek

اداری فساد گه قرشی کوره ش بوییچه نادولت تشکیلات لردن بیری افغانستانگه واردقیلینه دیگن داری لرآره سیده کیفیتی پس دارلری لر کوپ مقدارده بارلیگی نی معلوم قیلگن. بوتشکیلات تاماندن تیارلنگن گزارش گه کوره خارجدن بومملکت گه کیلتیریله دیگن داری لرنینگ یرمی قاچاچ شکلده آلیب کیلینیب وکته قسمی پاکستان دن کیلیتیریله دی. عین حالده افغانستان ساغلیقنی سقلش وزیرلیگی 9فایزداری لرصفت سیزلیگی نی ایتگن. معلومات لرگه قره گنده میلادی 2013 ییلده افغانستانگه کمیده800 میلیون دالرلیک داری وارد قیلینه دی، بورقم اوتگن ییللرگه نسبتن ایکی برابرآشگن. بوگزارشگه قره گنده، افغانستانگه وارد قیلینه دیگن داری لرنینگ 60فایزینی فقط پاکستان تامین له یدی. صفتسیزداری لراوچون قانونی چیکلاو بولمه گنی سبب بومملکت گه واردات میزانی هم اوتگن ییللرگه نسبتن آشیب کیتگن. بوایسه تشویش لرگه سبب بولماقده. اداری فساد گه قرشی قوشمه مستقل نظارت وتیکشیریش ناملی کمیته مسووللری صفت سیزداری لرکینگ کولمده آلیب کیلینه یاتگنی اهالی ساغلیغی نی خوف آستیگه قویه یاتگنی نی ایتیشه دیلر. بوکمیته اعضالریدن محد یاسین عثمانی"حقیقتن کیفیت سیز داری کیریب کیله یاتگنی سبب افغانستان خلقی نینگ ساغلیغی خوف آستیده، بختگه قرشی بونینگ الدینی آلیش اوچون هیچ قنده ی چاره کوریلمه گن، بازارده گی 50فایزدن کوپراق داری لرخارجدن قاچاق ایتیله دی، بوداری لرکیفیت سیزو تاریخی اوتگن، بوایسه ارزان نرخده داروخانه لرده ساتیله دی" دییدی عثمانی بوکمیته تاماندن تیارلنگن اوشبو گزارشده کیفیت سیزدارلرقاچاق ایتیلیب وآلیب کیلینیشیگه ساغلیق خادم لری پاره آلیشی، تولیق نظارت ایتیلمسلیگی، حکومت نینگ مهم آدم لری داری تجارتی بیلن شغلله نیب قانونگه برابرفعالیت قیلمه گنی نی سبب قیلیب کورسه تیله دی. اداری فساد گه قرشی قوشمه مستقل نظارت وتیکشیریش کمیته کوره افغانستانده اداری فسادچوقور ایلدیزآتگنی سبب 70دن 80فایزگچه آلیب کیلینه دیگن داری لرسالیق بیرمسدن مملکت گه آلیب کیلینه دی. ینه محمد یاسین عثمانی"خارجدن آلیب کیلینگن داری بهاسی 800میلیون دالرگه ییته دی، بوندن یرمی قاچاق شکلده کیله دی، قریب 400میلیون دالربوله دی، بوندن مالیه آلینمه یدی، رسمی روشده کیله دیگن داری لرهم اداری فساد سبب بیرقسمی دن مالیه آلینمه یدی،و 70 و80فایزی مالیه سیزسوداساتیق بولماقده، بونینگ ضرری دولتگه تیگه دی" عین حالده افغانستان ساغیلقنی سقلش وزیرلیگی گه تیگیشلی فارمسی رئیسی داکتر عبدالحفیظ قریشی اداری فساد بارلیگی رد ایتمه یدی، اما باجخانه لرده داری لرنی آلیب اوتیش مساله سی باشقه اداره لرگه هم باغلیق لیگی نی ایته دی. شونینگ دیک قریشی جنابلریگه کوره برچه داری لرکیفیت جهت دن جدی تیکشیریلیب وایریم دلیل لرسبب فقط 9فایزداری صفت سیزبولگن."2010ینچی ییل اخیریده اوتکزیلگن تیکشیرووده بیزنینگ آلردیمیزده انیق رقم بار، افغانستانده 9فایز داری معیاری ایمس، سببی هم داری نی مناسب محلده سقلنمسلیک بولگن، اما اصلیده اوزی بی کیفیت ایمس، بیزبیرییلده قانون ایاغ آستی قیلگن20داری وارد قیله دیگن شرکت نی قاره رویخطگه آلدیک، اکثریسی پاکستانلیک ایدی" دییدی قریشی جنابلری بوکمیته گزارشی گه کوره حاضرگی کونده افغانستانگه 35مملکتدن 450خارجی شرکت تاماندن قریب 4000تورداری واردقیلینه دی. بوندن 300ته سینی پاکستانلیک داری ایشلب چیقره دیگن شرکت لرتشکیل بیره دی. اما افغانستان اوزی 12 داری ایشلب چیقره دیگن شرکتگه ایگه بولیب 100دن آرتیق تورداری ایشلب چیقره دی.