سعودی عربستان دینی تعلیم آلیش اوچون ییریک تعلیمی مرکزقوره دی

Image copyright f

سعودی عربستان دولتی افغانستانده ییریک اسلامی اورگه تیش مرکزی نی قوریش شرطنامه سینی عربستانلیک بیرقوریلیش شرکت بیلن امضاله دی.

"ملک عبدالله" اسلامی مرکزی کابل شهری گه تیگیشلی تپه مرنجانده 119مینگ مترمربع مساحت بیلن قوریله دی.

مسجد، سپورت مرکزی، کنفرانس سالونی، کسلخانه و5000کیشی لیک یاتاقخانه بوبیلیم یورت اوچون نظرده توتیلگن.

سعودی عربستان گه کوره عرب تیلی واسلامی علم لرتدریس ایتیله دیگن بومرکزنینگ قوریلیش وفعالیتی تامین له نیشی اوچون بومملکت تاماندن مقداری انیقلنمه گن امضالنگن آق چک بیریلگن.

بومرکزخرجتی فقط 45میلیون دن 100میلیون دالرتخمین ایتیلگن.

ایکی مملکت رسمی لری تاماندن بومرکزنینگ ایجاد ایتیشدن مقصد"معتدل اسلامیت" دیب تیلگه آلینگن.

کابلده گی سعودی عربستان سفیری عبدالرحمن الغاصب شرطنامه نی امضالش چاغی معتدل اسلامیت تنیشتیریب وتعلیم بیریش بومرکزنینگ مقصدی بولگنی نی ایتدی.

اونگه کوره سعودی عربستان قورقینچ تشلاوچی وترورچیلیککه قرشی کوره شیب کیلگن واوشبومرکزده هم بوفکرگه بولگن بیلن قرشی بولسه لر.

بومرکزایجاد ایتیلیشی اوچون بوندن ایکی ییل آلدین ایکی مملکت نینگ حج واوقاف وزیرلیک لری اورته سیده کیلیشوونامه امضالنگندی.

افغانستانده بیرمینگدن کوپراق کته وکیچیک مدرسه ده دینی علم تدریس بیریله دی.

افغانستانده شوسانده مدرسه لربولیشیگه قره مسدن هلی هم مملکتدن تشقریگه مینگلب افغانلردینی علم آلیش اوچون پاکستانگه یول آله دیلر.

پاکستان مدرسه لری طالبانگه کوچ جلب قیلیش اوچون مهم مرکزلردن حسابلنه دی.

اوتمیشده افغان رسمی لری افغانستان ایچکریسیده دینی مدرسه لرکوچله نیشی اوستیده تاکیدلب کیلگن. وبوایش بیلن پاکستانگه کیته دیگن طلبه لرکیتیشدن باش تارتیش لری ممکن.

حج واوقاف وزیرلیگی سرپرستی محمد یوسف نیازی اسلامی مرکزنینگ قراردادینی امضالشده بومرکزنی قوریشدن مقصد دینی تعلیم آله دیگن لراوچون مملکت ایچکریسیده تعلیم شرایطینی یره تیش بولگن دیدی.

نیازی جنابلری بومرکزنینگ اورگه تیش برنامه لری ودرسلیک مفرداتی افغانستان حج واوقاف وزیرلیگی تاماندن تنله نیشی ممکن لیگی نی معلوم قیلدی.

"ملک عبدالله" اسلامی مرکزی افغانستانده گی مسجداماملری گه هم دینی آموزش بیریشی کوتیله دی.

تخمین ایتیلیشیچه بو اورگه نیش مرکزمنطقه ده ییریک دینی تعلیم آلیش مرکزی بولیشی ممکن وایشی 2ییل 3ییلگچه وقت طلب قیله دی.

بومرکزنینگ باشقریلیشی ایکی مملکت حج واوقاف وزیرلیک لری عهده سیگه بولیشی ممکن.