فاریابده بیرمدرسه یاپیلگن

اونلب دینی تعلیم آله دیگن بیر مدرسه فاریاب ولایتی نینگ گرزیوان تومنیده طالبان بیلن علاقه دارلیککه عیبله نیب اهالی تاماندن یاپیلگن.

اما ایریم گرزیوان اهالی سی مدرسه عالم لریگه قوییلگن عیب لرنی ردایته دیلر.

بو تومن رسمی لری بومدرسه یاپیلیشیگه بومدرسه ده دینی تعلیم بیره دیگن عالم لرمدرسه اطرافیده نیچه تروروپارتلش لرده طالبان بیلن علاقه دارلیگی دن اهالی خبرتاپیب هجوم قیلیشی سبب بولگن.

اما گرزیوان اهالی سیدن ایریم لری مدرسه عالم لری گه قوییلگن عیب لاولرنی رد ایته دیلر.

یاپیلگن بومدرسه گرزیوان تومنی نینگ دونگ قلعه قیشلاغیده جایلشگن.

بو مدرسه ده 250دن آشه یاشلردینی تعلیم آلیب کیلگن ایدی.

نیچه کون آلدین گرزیوان تومنی دونگ قلعه قیشلاق اربابی نقاب کییلگن موترسیکللی کیشی لرتاماندن اولدیریلیشی آرتیدن اهالی غضبله نیب بوحادثه ده مدرسه مدرس لری قولی باردیب هجوم قیلیشگنلر. بوحقده گرزیوان حاکمی عبدالرزراق کاکر"بوقیشلاق اربابی محمدالله ارباب مدرسه یقینده اولدیریلدی، قیشلاق اهالی سی قوزغلان قیلیب ایرکک عیال مدرسه گه ، تاش چوپ وکیسک بیلن هجوم قیلدیلر، مدرسه نینگ ایریم شیشه لری سیندی، مولوی لرنی قولگه آلماقچی ایدیلر، امااولرقیسی ییرگه یاشینیب نهایتده اوزلرینی محلدن چیقریب قیشلاغیگه قاچیب چیقدیلر" دییدی بوتومن حاکمی

بوندن تشقری معلومات لرگه کوره پلیس لرهلاک بولیشی وباشقه ترورواقعه لریگه هم بومدرسه علاقه دارلیگی ایتیله دی.

شونینگ دیک اهالی دن ایریم لری بومدرسه عالم لری طالبان تاماندن مدرسه طالبلرنی تروچلیک وماین اورنه تیش وتبلیغات بولیم لری نی اورگه تیش اوچون خذمت گه آلگن لرینی ایته دیلر.

عین حالده گرزیوان تومن حاکمی عبدالرزاق کاکربوندن آلدین بومدرسه ده تعلیم بیره دیگن ایکی عالم طالبان بیلن علاقه سی بارلیگی دن خبربولگن لرینی ایته دی. امااونگه کوره اهالی مدرسه بولیشیگه طرفداربولگن لری سبب حکومت هم یاپیشگه اورینمه گن."مدرسه ده دینی تعلیم بیره دیگن عالم لر طالبان بیلن علاقه سی بارلیککه دقیق گزارشلرامنیتی ارگان لر قولیگه ییتگن ایدی، چون جامعه سنتی بواولوسوالیکده عالم لرکوپ وخلق هم فرزندلری تعلیم آلراوچون بومدرسه بولیشیگه طرفدارایدی" دییدی کاکرجنابلری

اما خیرمحمد ناملی بوقیشلاق اهالی سیدن بیری بوعیبلالرنی رد ایته دی.

بوندن آلدین هم بو ولایت نینگ ایریم مدرسه عالم لری طالبان بیلن علاقه دارلیککه عیب له نیب حتی بیرقطارلری قولگه آلینگن ایدی.