طالبان غزنی نینگ ناتینچ یوللریده اهالی دن پول آله دیلر

Image copyright Reuters

غزنی ولایتی نینگ ایریم ناتینچ تومن لری اهالی سی طالبانگه پول بیریب غزنی بیلن تومن لریگه قتنه آلیش لرینی معلوم قیلماقده لر. محلی رسمی لریوللرده امنیتی پوسته قوریش اوچون امکانیت لری بولمه گنینی ایتماقده لر.

غزنی ولایتی نینگ بیرقطارتومن یولاوچیلری عصیانچی لراولردن پول آله یاتگنی نی ایته دیلر. اولرگه کوره اگرپولنی توله مه گن تقدیرده یولنی یوزلریگه یاپیب قویه دیلر.

اولرگه کوره بوتومن لرنینگ قوم باشلیغ لری محل اهالیسی دن پول ییغیشتیریب یول نینگ آچیلیب توریشی اوچون قوراللی لرگه پول تولش لری باره سیده کیلیشگنلر.

بو ولایت نینگ رسمی لری بوموضوعنی تصدیقلب، اما بویوللرنی امنیتی تامین لش اوچون کوپ سانده قرارگاه ایجاد ایتیشیگه امکانیتگه ایگه ایمس لیک لرینی معلوم قیله دیلر.

ناهور، جغتوی، قره باغ، مالستان وجاغوری تومن لری بیر قطاریولاوچیلری نینگ ایتیشیچه اکثر یوللرده اوزلرینی دولت مخالفی دیب تنیشتیرگن گروه لر اولردن پول آلیشه دی.

اولرگه کوره بوندن بیرمدت آلدین قوراللی لرغزنی شهرینی بومنطقه لر بیلن باغلاوچی یوللرنی یاپیب قویگن ایدی، اما کیین راق یول نی آچدیلر، بونگه قوم باشلیغ لری تاماندن محل یشاوچیلریدن پول ییغیشتیریب بیریلگنی سبب بولگن."مینینگ آتیم روح الله قره باغ تومنیدن بوله من، بوندن بیر آی آلدین مین سفر قیلگنیمیده قوراللی کیشی لر مسافرلرنی موتردن توشیریب پولینی آلردی، اما حاضر یوللرامنیتی یخشی، سبب لرینی کوپ بیلمه یمن، اما قوم باشلیغ لری هربیرکیشی دن 500افغانی ییغیب آله دی، وقوراللی لرگه بیره میز ومسافرلرنی توختمه یدی دییدی، حاضربیزلرنی توختتمه یدی، بیزلرهم اوشه پولنی بیره میز" دییدی یشاوچیلردن بیری

غزنی ولایتی نینگ پارلمانده گی ملت وکیلی عارف رحمانی هم بوگزارشنی تصدیقلب وبواولوسوالیکلر یوللریده امنیت نی تامین لش اوچون وظیفه لنتیریلگن پلیس کوچلرینی تنقید له یدی. "طالب آتیگه خلقدن پول ییغیب آلینه دی، امنیتی کوچلر نهایت ضعیف، ولایت تشکیلیده بوولایت امنیتی نی تامین لش اوچون 1400دن کوپراق اردوعسکری وملی ومحلی پلیسیمیزبار، اما بو ولایتده امنیتی اوته یامانلشگن، دولت مخالف لری آدم لرنی نقلیه واسطه لردن توشیریب آلیب کیته دی، وپوللرینی آله دیلر". دییدی بو ولایت نینگ ملت وکیللریدن بیری

غزنی ولایتی نینگ ولایت حاکمی اورین باسری محمد علی محمدی بو ولایت نینگ ناتینچ تومن لری یوللریده دولت مخالف لری یولاوچیلردن پول آله یاتگنی نی تصدیقله یدی. محمدی جنابلری بومعمانی حل ایتیش اوچون یگانه یول پوسته لرسانی کوپیتیریش دییدی، اما تورلی سبب بارلیگی اوچون دولت بونگه قادر ایمسلیگی نی ایته دی."بوشکایت لربیزلرگه ییتیب کیلگن، بیز تصدیقله یمیز، قره باغ یولی نینگ امنیتی نی تامین لش اوچون بیرقطار پوسته لر ایجاد ایتیلیشی کیره ک، اما هوا ساووق لیگی ودولت بودجه سی آزلیگی سبب یوللرده گیزمه فعال بولیشی وپوسته لرایجاد ایتییلشی حاضرقیین بونگه قادر ایمس میز" دییدی محمدی جنابلری

مملکت جنوبیده جایلشگن غزنی ولایتی ناتینچ ولایت لردن بیری بولیب بو ولایت نینگ ایریم تومن لریده دولت مخالف لرکینگ فعالیت قیله دی.

بو ولایت استراتیژیک اهمیت گه ایگه بولگن. پایتخت کابل بیلن جنوبی بیش ولایتنی باغله یدی. بوندن آلدین بوولایت امنیتی نی تامین لشده دولت کوچلری دن تشقری پولیندلیک وامریکا حربی لری حصه قوشیب کیلگندی.

بیراق بیر مدت آلدین بوولایتده جایلشگن خارجی کوچلر بومسوولیت لرنی افغان کوچلریگه تاپیشیریب ولایتنی ترک ایتیشگندی.