هکرلرافغانستان دولتی سایت لریگه هجوم قیلیشگن

Image copyright Reuters

افغانستان مخابرات وزیرلیگی یقینده خلق ارا هکرلرافغانستان مجازی فضاسیگه هجوم قیلیب دولت تیزیمی گه کیریشگه حرکت قیلگن لرینی ایته دی. بووزیرلیککه کوره بوهجوم آلدینی آلینگن. امریکالیک بیرشرکت هکرلردولت وبسایت لرینی افلاس قیلگنینی خبربیرگن. افغانستان مخابرات وزیرلیگی سایبری هجومی نینگ آلدی آلینگنیدن خبربیرگن. بو وزیرلیک نینگ تاکیدلشیچه خلق ارا هکرلر دولت اختیاریده گی وبسایت لرده نظارتلری بولیش اوچون دولت نینگ مجازی فضاسی گه هجوم قیلیشگن. یقینده مجازی فضا خوف سیزلیک بوییچه خذمت قیله دیگن امریکالیک بیر شرکت هکرلرافغانستان دولتی نینگ وبسایت لریگه کیریب انترنیت بیلن شغللنه دیگن لرگه توزاق قوییشگنلرینی ایتگن. افغانستان مخابرات وزیرلیگی گه کوره یقینده خلق ارا ییریک هکرلربو وزیرلیک نینگ معلومات مرکزیگه هجوم قیلیب نتیجه ده دولت ویباست لرینی سقله یدیگن بیرفایل گه ضرریتکزگن . افغانستان مخابرات وزیرلیگی سوزچیسی نصرت الله رحیمی نینگ ایتیشیچه بوهجوم نینگ 24اوتیشی بیلن آلدینی آلیشگه قادر بولگن لروتیزیم نینگ افلاسله نیشینی ایسه برطرف ایتیلگن. مخابرات وزیرلیگی سایبری هجومی باره سیده خبربیررایکن مجازی خوف سیزلیک ساحه سیده خذمت قیله دیگن امریکالیک بیرشرکت اوتگن هفته افغانستان دولتی گه عاید ویبسایت لرافلاسلنگن حالتی نی اوچره تگنی نی خبربیردی. مذکور شرکت هجومگه توتگن محل منبعی چین ده بولیش احتمالی نی ایتیشگن. بوشرکت ریسی ریچ برگر رویترزخبرگزرلیگی گه چین معلومات تشکیلاتی تخریب قیلووچی تخنیکی اوسکونه لربیلن دولت وبسایت لری دن معلومات آله دیگن کامپیوترآرقه لی کیریش گه قول تاپیشی ممکن دیب ایتگن. عین حالده اوتمیشده مخابرات وزیرلیگی گه معلومات لربوییچه متخصص بولیب ایشله گن محمد زبیراورسجی بوندن اوچ ییل آلدین بو وزیرلیککه بوشلیغ لربارلیگی باره سیده آگاه لنتیرگنی نی ایته دی. اونگه کوره هکرلراوشه بوشلیغلردن فایده له نیب مجازی فضا ودولت تیزیمی گه کیرگن لر. اونینگ معلوم قیلیشیچه دولت مانیتورینگ تیزیمی ایجادایتیب وامنیتی کمربندلرینی کوچه یتیریشی لازم، همده مجازی فضا امنیتی نی اوزاق مدتلی حل یول تاپیشی گه احتیاج بار، یوقسه انتی ویروس بیلن بومعما نی حل قیلیب بولمه یدی. عین حالده افغانستان مخابرات وزیرلیگی گه کوره فضاخوف سیزلیگی اوچون یوزلب میلیون دالرصرفله گن وبو مملکت برچه هجوم لرنی آلدینی آلیشگه قادربولگن. افغانستانده اکثردولت اداره لری نینگ ویبسایت لری باروایریم لری مهم معلومات لری بوجمله ده کانکور، خبری بیاناتلروباشقه اونلب موضوعلراوزوبسیات لری آرقه لی نشر ایتیله دی. اوشبو وبسایت لرایسه برچه آدم لراختیاریگه قوییلگن. افغانستان مجازی فضاسی اوتمیشده هم سایبری هجومی گه توتیلگن ایدی، میلادی 2012ییلده بومملکت نینگ ملی امنیت کینگشی وبسایتی هکرلرنظارتیگه اوتگندی.