جوزجان قماقخانه سیده گی محبوس لرآچلیککه چیققن

شبرغان شهریده گی 700گه یقین محبوس لراوچ کوندن بیری آچلیککه چیققن. بوندن مقصد یقینده بوولایت قماقخانه سی نینگ ینگیدن تعیینلنگن مدیرینی قبول قیلیمسلیک اعتراضی بولگن. جوزجان قماقخانه سیده آچلیک اعلان ایتگن جوزجان وسرپل ولایتلری محبوس لری آلدینگی مدیر قیته تعیینلنگونچه اوز اعتراضلرینی دوام ایتدیریش لری بیلن آگاه لتنتیرگن لر. اوچ کوندن بیری آچلیک اعلان ایتگن بو محبوس لرداوود خان ناملی ینگی دن تعیین لنگن قماقخانه مدیرینی قبول قیلمسلیکلرینی ایتیشماقده لر. اولردولت آلدینگی قماقخانه مدیریا باشقه بیرارکیشی نی بولوازمگه تعیین له شینی سوره ماقده لر. جوزرجان ولایتی رسمی لری بومحبوسلر آچلیک اعلان ایتگنی نی تصدیقلب، اما قماقخانه مدیری المشتیریلیشی دولت نینگ صلاحیتی دن بولگنینی معلوم قیلیشگن. حاضرگی کونده جوزجان ولایتی ده گی قماقخانه ده 900محبوس سقلنه یاتگنی ایتیله دی. بومحبوس لرنینگ اکثریسی جنایت چیلیک عمللریگه قول اورگنی سبب قولگه آلینگن. بوندن اوچ آلدین هم بو ولایتده گی قماقخانه محبوس لری اوشه وقتده گی قماقخانه مدیرینی ایشدن بوشه تیلیشی اوچون آچلیک اعلان قیلگندیلر. اولرنینگ اعتراضی سبب مذکورقماقخانه مدیری اوز وظیفه سیدن برطرف ایتیلگندی. بیرجوزجان ایمس بوکبی اعتراضلر تورلی ولایتده گی قماقخانه محبوس لری تامانیدن بیلدیریب تورسه. بلکی بوندن بیرمدت آلدین هم فاریاب ولایتی ده اونلب محبوس ینگی تعیینلنگن مدیرگه قرشی آچلیک اعلان قیلگندیلر.