نيگه باميان محلي موسيقه سي رواجدن توشيب بارماقده؟

اوتميشده افغانستانده نسل به نسل رواجلنيب كيلگن محلي قوشيقلر حاضر تشقي موسيقه و مدنيتلردن تاثيرلنيب قالگن. صنعتكارلر تمانيدن ساده و ابتدايي موسيقه جهازلري بيلن اجرا ايتيليب كيلگن ساز و نوالر، حاضر اورنيني برقي موسيقه چالغو اسبابلريگه بيرگن. باميان محلي موسيقه سي هم بوندن بي تاثير قالمه گن.

دمبوره، دايره، تبله، ني، غيجك و هارمونيه چالغو اسبابلري ييللردن بيري افغانستان مركزي منطقه لري جمله دن باميان نينگ خرسندچيليك بزم بيره ملريني رونق بيريب كيلگن.

بو منطقه اهالي سي نينگ شاديانه بزملريده كويله نيب كيلگن باميان محلي موسيقه و ترانه لري، حاضر استه سيكين اونوتيليب، بوگونگي ياشلر عمومآ غربي، تاجيكي، هندي ياهم ايراني موسيقه لرني ياقتيرماقده لر.

محلي موسيقه اسبابلري آره سيده، دنبوره يگانه عادت گه ايلنگن اسباب بوليب، اونينگ مخلصلري و اجرا چيلري هم حاضرگي كونده چيكلنيب قالگن.

باميان ليك ياشلردن بير تعدادي، محلي موسيقه سي اورنيني سيكين هسته تاجيكي و ايراني شوخ قوشيقلرگه بوشته ياتگنيني ايته دي. اولردن بيري معصومه اميري:"مين اوزيم شخصآ موسيقه ني جوده هم ياقتيره من، اينيقسه افغانستان محلي موسيقه لريني. اما بير آز ايراني و هندي خارجي موسيقه لريگه قولاق توته من".

اما سيد ميرزانينگ ايتيشيچه، دولت محلي موسيقه ني حمايه قيلمه ياتگني و برقي موسيقه اسبابلري نينگ كوندن كونگه رواجلنيب باره ياتگني، هوسكار موسيقه چيلر و محلي كويلر نينگ آوازي اونوتيله ياتگني گه سبب بولگن:"باميانليكلر توي تاماشه لريگه باشقه ولايتلردن قوشيقچي صنعتكارلرني چقيريشده قيزيقه دي. باميانده توي مراسملريني قيزيقتيره ديگن هنرمندلريميز جوده كوپ. اما مردم شولرني قوييب، اوزاق جايلرده گي هنرمندلرگه كته مقدارده پول بيريب، چقيره ديلر. اوشه پول نينگ يريمي ني بيزلرگه بيره ديگن بولسه، ايرته لب ساعت اون گه قدر قوشيق اجرا ايتيميشي ممكن. اما بولر بيزني ترغيبلش اورنيده، ييرگه اوريشه دي".

عين حالده، باميان اخبارات ومدنيت اداره سي مسووللري محلي و آماتور موسيقه و صنعتكارلرني حمايه و ترغيبله يديلر. اما محلي موسيقه سي رواجلنيشي اوچون عليحده بودجه موجود بولمه گني ني تيلگه آلماقده لر. بو اداره نينگ اخبارات بوييچه مسوولي احمدحسين احمدپور، محلي موسيقه غربي و هندي موسيقه لريدن تاثيرلنماقده دييدي:"موسيقه نينگ هارمونيزه بوليشي توغريسيده هنوزگچه ايش آليب باريلمه گن. يعني باميان محلي موسيقه سي هنوزهم اوشه آماتور يا هوسكارليك شكليده قالگن. باميان موسيقه سي نوتيشن بوليشي كيره ك. رسمي روشده تدريس قيلينيشي لازم ايدي اما افسوس كه بونقه بولمه ي قالگن".

بو مسووللرگه كوره، نيچه ييل آلدين دايره، دنبوره، غنبور و چنگ چالغو اسبابلري مردم آره سيده مخصوص اورينگه ايگه ايكن، اما كون اوتيشي و فرهنگي اوزگريشلر سبب، محلي موسيقه اونوتيليب بارماقده.