موترلرده فایده لنه یاتگن گاز ماده لری قنچه لیک معیاری؟

بلخ ولایتیده گازده یوره یاتگن تکسی موترلر هیداوچیلری موترلری گازدن ضرر کوره یاتگنلیگی باره سیده شکایت قیلیشگن. اولرگه کوره، موترلر اوچون وارد قیلینه یاتگن گازلر معیاری بولمه ی، بعضی حالتلرده موترلرنینگ حتی پارتله نیشی هم سبب بولگن.

سونگی بیر ییل ایچیده افغانستانده تکسی و شخصی موترلرگه گاز ایشله تیله باشلندی.

بیر نیچه ییلدن بیری مزارشریف شهریده تکسی رانلیک قیلیب کیلگن آق مراد اسملی هیداوچی گاز نینگ تیل گه نسبتآ ارزانلیگی سببلی، موتری نینگ تیزده ایشدن چیقیب قالیشیگه قره مه ی، گازی قیلیشگه بولگن. اما اونینگ موتری گازدن ضررلنیب، آلتی آی دوامیده بوزیلیب قالگن. او تیلگه قوربی ییتمه گنی باعث، موتری نینگ بوزیلیشی گه قره مه ی، گازی قیلیشگه مجبور بولگنینی ایته دی.

آق مراد گاز دن فایده لنیب، موتری تیزده ایشدن چیقیب قالیشی باره سیده شکایت قیلرایکن، اما بیر ییلدن بیری موتریده فایده لنه یاتگن محمدمیر اسملی باشقه بیر هیداوچی ضرر ایمس، بلکه فایده کوره یاتگنینی ایته دی.

اونگه کوره، گاز صفتلی بولگن حالده، موترلر هیچ قچان بوزیلمه یدی. او شهرده گی گاز ترقه یاتگن مرکزلردن بیرقطاری خارجدن صفتلی گازلرنی وارد قیله دی و او هم انه شو گاز ایستیشنلریدن موترلرینی تولدیره دی.

شونگه قره مسدن، مستریلرگه مراجعت ایته یاتگن موترلردن اکثریتینی گازدن فایده لنیب، ویران بولگن موترلر تشکیل بیره دی.

مزارشریف ده گی موتر تخنیک کارلریدن بیری هر کونی اونلب موتر گازدن ویران بولیب، اونگه مراجعت ایته یاتگنی نی معلوم قیلدی.

او شونینگدیک، بونگه گازنینگ معیاری بولمه گنی نی سبب قیلیب کورسته :"گاز معیاری ایمس، اگر معیاری بولسه، هیداوچی راحت بوله دی موتر هم بوزیلمه یدی. هر کونی گاز سببلی بوزیله دیگن اون ، اون بیش موتر مینگه مراجعت ایته دی. بولر اکثرآ گازدن ضررلنه دی".

موترلرده فایده لنه یاتگن گازلرنینگ معیاری بولمه گنلیگی ایتیله یاتگنیگه قره مه ی، بوگونگی کونده گاز فروشلیک بازاری کوپه یماقده. شهرنینگ چهار اطرافی آلدینراق تیل و پطرول ساته یاتگنی گه قره مه ی، حاضر ایسه، گازفروشلیک قیلیشماقده. فردین اسملی گازفروش، ساته یاتگن گازنی قوشنی مملکتلردن وارد قیله میز دییدی:"گازنی آقینه و حیرتان بندرلری آرقه لی وارد قیله میز. هیچ بیر هیداوچی بوندن شکایت قیلمه گن".

اما گازدن برچه ساحه ده فایده لنه یاتگنی، باشقه یانیلغی جمله تیل فروشلیک بازاریگه کته تاثیر سالگن. ییگیرمه ییلدن بیری تیل فروشلیک قیلیب کیلگن فیض الله، گاز کوپه یگنی سببلی، تیللریگه خریدار یوقلیگی دن شکایت قیله دی.

گازنینگ معیاری بولمه گنلیگی موترلرنینگ ضرریگه سبب بولرایکن، اسمی سیرسقله نیشی نی ایسته گن تاجر نماینده لریدن بیری وارد قیلینه یاتگن گازلر موتر اوچون ایمسلیگی نی ایته دی. اونگه کوره، هنوزگچه هیچ بیر تاجرلر موترده فایده لنه دیگن گازنی مملکت گه وارد قیلمه گن و دولت هم بونگه هنوزگچه اعتبار بیرمه گن.

موترلرده ایشله تیله یاتگن گازلرنینگ صفتلی سیز و معیاری بولمه گنلیگی، بعضی حالتلرده حتی موترلرنینگ پارتله نیشی هم سبب بولگن. اما اونینگ بهاسی ارزانلیگی، موتر هیداوچیلرنی اوندن فایده لنیشگه مجبورله گن.