افغانستان تجارت اتاقی:صناعت وضعیتی امیدلنتروچی درجه ده

افغانستان تجارت وصناعت اتاقی سرمایه یاتقیزیش و اقتصادی فعالیت لر وضعیتی حقیده ینگی تحقیقاتی نتیجه سینی اعلان ایتی .

بو تحقیقات گه اساسا افغانستان ده صناعتی فعالیت لر یخشی لنیشی دن امید لر ارتکن، اما سرمایه یاتقیزیش ساحه سیده ییریک اوزگریش یوزه گه کیلمگن .

افغانستان تجارت و صناعت اتاقی نینگ تحقیقات بولیمی پایتخت کابل همده هرات ، بلخ ، قندهار وننگرهار ولایت لریده فعالیت قلاتکان بیرمینگ و ایککی یوزدن کوپ راق صناعتی شرکت لرمسول لری بیلن افغانستان ده صناعتی فعالیت لر و سرمایه یاتقیزیش بویچه صحبت اوتکزگن .

بو تحقیقات سوال لریگه جواب قیترگن لردن سکسن فایزی ، اوتکن التی آی جریانیده فعالیتی بوتکل توختتلگن یا هم ازگینه فعالیت قلاتکان شرکت لر مسول لری بولگن.

بو تحقیقات دن قولگه کیلگن نتیجه گه اساسا جاری ییل نی اوتکن اخرکی اوچ آیی ده صناعتی وایشلب چیقاریش فعالیت لر میزانی دن امیدوارلیک لر 1% فایز دن 32 %گه چه ارتکنی معلوم بولگن .

افغانستان تجارت وصناعت اتاق باش مدیری عتیق الله نصرت بو تحقیقات نیتجه لرینی بوکون اخبارات واسطه نماینده لریگه اعلان ایتی .

او افغانستان ده ینگی و ملی بیردم لیک حکومت یوزه گه کیلیشی دن سونگ خوش بین لیک لر کوزگه کورنرلیچه کوپیگنی نی اتیب تاکیدلیدی: " اوتکن تحقیقات میزگه اساسا صناعتی فعالیت لردن رضایت میزانی 0.8 فایز ایدی اما حاضربو رقم 32.1 فایزگه ارتکن چونکه حکومت تمانیدن خصوصی سکتورگه بیریلگن وعده لر بیزنی امیدلنتریگن ، اما عمل ساحه سیده خصوصی سکتور ایش لریده قندای بیر ییریک اوزگریش کوزگه کورینمگن بونی سببی همه میزگه یقال معلوم یعنی شو اوتکن اوچ آی جریانیده دولت کابینه سی اعلان بولمگنی کتته توسیق بولیب تورگندی ."

نصرت جناب لری جاری ییل نینگ بهار موسومی ده سرمایه یاتقیزیش، تجارت و صناعتی فعالیت لر وضعیتی جوده هم یمان بولگنی نی ایتب سیلاولر نتیجه سی بی حد چوزیلگنی سبب خوف سیزلیک وضعیت یمان لشیب مملکت اقتصادی وضعیتی ده سل بی تاثیر قالدیرگنی نی تاکیدلشدی .

نصرت جناب لری، افغانستان وامریکا ارا خوف سیزلیک بیتیم امضا لنگنی ، کابینه اعضالری معین وقت ده تعین لنمگنی و خصوصا دولتی اداره لر سرپرست سیز قالگنی سبب خوف سیزلیک وضعیت بوتون مملکت ده یمان لشدی دیب تاکیدلدی .

او عین دمدمه جمهور ریس تمانیدن پارلمان ده تانیشتیریلگن نامزاد وزیرلر ایشانچ آواز آلمگنی و خصوصا پارلمان تعطیلاتی ؛ بازار و تجارت و صناعت وضعیتی ده سل بی تاثیر قالدیرگنی نی هم اورغولدی.

تجارت و صناعت اتاق تمانیدن نشر بولگن تحقیقات نتیجه سیده ، صناعتی فعالیت لرنی دوام ایتریش اوچون برق انرژی سی کم چیلیگی هم بو سکتورقرشی سیده تورگن ییریک معما لر جمله سیدن بولگنی تاکیدلنگنو

نصرت جناب لرینی ایتشی چه بو تحقیقات اوچون صحبت بولگن کمپنی لر مسول لریدن 77 فایزی برق انرژی سیگه قول تاپه المگن لیک لرینی ایتشکن.

افغانستان تجارت وصناعت اتاقی باش مدیری عین دمدمه افغانستان دولتی ، اولکه ده ایش و اقتصادی فعالیت لرکولمی نی گینگیتریش اوچون خوف سیزلیک وضعیت نی یخشی لشتریش و تمل پروژه لرنی عمل ده تطبیق ایتش اوچون کوپ راق اعتبار قرتیشی لازم بولگنی نی هم تاکیدلشکن .