افغانستان بیلن کریکت بیله شوویده بنگله دیش غالب بولدی

Image copyright epa

آسترالیاده یولگه قوییلگن کریکیت بیله شوویده بیرینچی دن توپ بنگله دیش کریکت جماع سی توپ نی باشلب 50دورده 267 امتیاز قولگه کیریتگندی. اما افغانستان بومملکت مقابلیده 162امیتازآلیب مغلوب بولدی.

اما افغانستان کریکت جماعه سی 50دورگچه بارمی فقط 162امتیاز قولگه کیریتیش بیلن بوملکت مقابلیده مغلوب بولدی.

آسترالیاده بولیب اوته یاتگن کریکت مسابقه سیده 14مملکت اشتراک ایته دی.

آسترالیانینگ کامبرا شهریده یولگه قویلیب کیله یاتگن جهان کریکت مسابقه سی باشله نیشیدن تورت کون اوتیب بوگون افغانستان ایلک بیلله شووینی بنگله دیش بیلن باشله دی.

نتیجه ده بومسابقه غالبی بنگله دیش بولدی.

بومسابقه نینگ باشله نیش قسمی قرعه کشلیک اساسیده بنگله دیش کریکت تیرمه جماعه سی تاماندن توپ اوریش بیلن باشلندی.

بومملکت نینگ کریکت تیرمه جماعه سی 50دورگه 267امتیازآلیشگه قادر بولدی.

اما افغانستان بومسابقه ده غالب بولیشی اوچون 268امتیازنی قولگه کیریتیشگه احتیاجی بارایدی.

افغانستانگه نوبت کیلگنده کریکتچی لریدن اوچ نفرینی مسابقه نینگ باشله نیش لحظه لریده قولدن بیردی.

ونهایتده مسابقه نی 50دورگه ییتکزآلمسدن 43دورگه فقط 162امتیازنی آلیب بنگله دیش کریکت تیرمه جماعه سی مقابلیده مغلوب بولدی.

افغانستان ایلک بارکریکیت جهان مسابقه سیده قتنشماقده بوایسه کوپلب افغانستانلیک لرنی اوزیگه جلب ایتگن.

افغانستان جمهور رئیسی نینگ بیرینچی اورین باسری جنرال عبدالرشید دوستیم نینگ تویترصحیفه سیده افغانستان کریکتچی لری مملکت فخری دیب یازیلگن.

عین حالده بوگونگی مسابقه جریانی مملکتده فعالیت قیله یاتگن ایریم رسانه لر وخارجی رسانه لرتاماندن جانلی روشده نشرایتیلدی.

بوندن تشقری کوپلب اهالی تاماندن فیس بوک صحیفه سیده هم افغانستان، جهان مسابقه سیده یول تاپیشی کینگ یاریتیلیب و کریکت چی لرترغیب قیلینیشی دن تشقری بومسابقه ده مملکت لری بیرینچیلیکنی ایگلله شیگه امید بیلدیریلگن.

افغانستان بوجام نینگ بیرینچی باسقیچیده 6اویین عملگه آشیریشی کیره ک، ایکینچی دورگه یول تاپیشگه 3مسابقه گه غالب بولیشی لازم.

افغانستان نینگ کینگی بیلله شووی کیلگوسی شنبه کونی سریلانکا بیلن بولیب اوتیشی ممکن.

شونینگ دیک بومملکت کریکتچی لری کیلگوسی هفته لرده آسترالیا واسکاتلند مملکت لری بیلن میدان گه توشیشی کوتیله دی.

کریکت جهان جامی مسابقه سی نینگ ایلک کونیده بوجام میزبان لری نیوزلند وآسترالیا اوز رقیب جماعه لری سریلانکا وانگلستانگه غالب چیققندیلر.

آسترالیانینگ کامبرا شهریده بولیب اوته یاتگن جهان کریکت مسابقه سیده 14مملکت بیر- بیری بیلن مشابقه بیریشی ممکن.