یوناما افغانستان قماقخانه لریده قیناق بارلیگی نی معلوم قیلگن

Image copyright AP

افغانستانده گی یوناما بیرلشگن ملتلرتشکیلاتی نینگ اورین باسرلیک دفتری نینگ هیاتی اوچینچی مراتبه مملکتده گی قماقخانه لرده بولیب اوته گن قیناق لرنی نشرایتدی. یوناما دفتریگه کوره، افغانستان قماقخانه لریده گی قتیق قیناق لرنی آلدینی آلیش ایشلری دییرلی بولمه ی، لیکن جدی روشده حرکت قیلیش نیازی بار. یوناما دفتری نینگ معلوم قیلیشیچه، اوتگن تیکشیرولرگه قره گنده، 14 فایز شکنجه لرکمه ییب، لیکن هنوزهم افغانستان قماقخانه لریده عذاب بیریش وقیناقلر بارلیگیدن شکایتده لر. بوگزارش، 790 قماقچیلردن آلینگن صحبت لرحاصلی بولیب، اولرایریم اوروش لرده فعالیت آلیب بارگنلردیر. 2013ییل نینگ فبروری آی دن، تا 2014 ییل نینگ دسامبرآیی نینگ ممکلتده گی ملی خوفسیزلیک، ملی پولیس ومحلی حربی پولیس قماقخانه لردن بولگن. گزارش لرکورستیشیچه، ینگی حکومت قماقخانه لرده قیناقلرنی توخته تیش، قماقخانه لرنی نظارت قیلیش برنامه لرینی کوپه یتیریش، قیناقلراورنیگه بیلیم اورگه تیش زمینه لرینی یره تیش ایشلری، و2013 ییل مملکتده گی قماقخانه لرده قیناقلرنی منع ایتیش فرمانی ایشلری ریجه لنتیریلگن. افغانستانده گی بیرلشگن ملتلرتشکیلاتی نینگ خاص نماینده سی نیکولاس هیسم نینگ ایتیشیچه، قماقخانه لرده قیناقلرآلدینی آلیش ایشلری ایککی ییل جریانیده حکومت تمانیدن کوزگه کورینرلی ایشلربجره یلیب، لیکن شونده ی بولسه هم اوستیگه کیره ک لیچه ایش قیلینیشی نی تاکیدله دی. یوناما خبرنامه سیگه کوره، هیسم جنابلری: «هرچند مین ینگی دولت نینگ قماقخانه لرده قیناقلرنی توخته تیش اوچون آلیب بارگن ایشلریگه فخرلنه من، ویوناما ینگی دولت نینگ ملی شکلده بیرگن ریجه لری همده قماقخانه لردن قیناقلرآلدینی آلیشینی تقدیرایتیب، لیکن بوساحه ده ینه ده کوپراق ایش قیلینیش کیره ک دیدی». بیرلشگن ملتلرتشکیلاتی مملکتده گی قماقخانه لردن قیناقلرآلدی آلینیشی اوچون آرقه داشلیک بیلدیریب، نیازبولگن صورتده همکارلیک قیلیشگه تیارایکن لیگینی ایتگن. بیرلشگن ملتلرتشکیلاتی 16 قسم قیناق جمله دن یغاچ همده کیبل بیلن کلتک لش، آسیش، برققه بیریش وبوغیش حالتلری قماق لرده ثبت ایتگن. حالبوکه، یوناما دفتری نینگ انسان حقلرینی سقلش مسولی جرجت گنان نینگ ایتیشیچه، یوناما گزارشی چه افغانستان ده گی قماقخانه لرده 2013 و2014 ییللرده حکومت نینگ سعی وحرکت لریگه بنا، هنوزهم جدی تشویش خلق قیلیش درکار. خانم گنان ایتیشیگه قره گنده، قماقخانه لرده قیناق لش افغانستان و خلق ارا قانونیده منع ایتیلگن وجرم دیب بیله دی. لیکن یوناما ایتیشیچه، تیکشیرولر شفاکارلر گزارش بیریشیچه افغان کوچلری، قاره لاوچی وپلیس رسمیلری هم بوباره ده صحبت بیرگن همده اکثری پلیس مسوللری گه کوره، قیناق بیریش جرم لریگه اعتراق ایتیش اوچون مناسب اسباب دیب بیله دیلر. بیرلشگن ملتلرتشکیلاتی اوشبوگزارش نی نشرایتیشی بیلن، افغانستان دولتیگه قیناق نی منع ایتیش ملی برنامه نی تیزده عملی قیلیشنی پیشنهاد بیریشگن.