"افغان عیاللر تینچلیک مذاکره لریده سهمی بولیشی کیره ک"

انسان حقلری بوییچه کوزه تووچی تشکیلات افغانستان دولتی دن طالبان بیلن اوتکزیله دیگن تینچ لیک مذاکره لری اوچون تشکیل بیریله دیگن گروه ترکیبیده افغان عیاللری کوزدن چیتده قالمسلیک طلبی بیلن چیققن.

بوتشکیلات اوشبوتشکیلات نینگ یوقاری مرتبه لی تدقیقاتچیسی هیثرباردن نقل قیلیب یازیشیچه اوروش تامانلری افغانستانده گی تینچلیک باره سیده گی صحبت لر دوام ایتگن تقدیرده برچه تامان لرعیاللرنی بوجریانگه قوشیلیشینی کفالت قیلیش لری کیره ک.

خانم بار افغانستان جمهور رئیسی محمد اشرف غنی دن عیاللرنی تینچلیک مذاکره لری اوچون دولت آلیب باره دیگن مذاکره لرنی آلیب باره دیگن تیمی ترکیبی گه قبول قیلیش بیلن انسان حق لری اینیقسه عیاللری حق وحقوقی نی حمایه ایتیلیشینی سوره گن.

سونگی هفته لرده افغانستان ملی بیرلیک حکومتی تینچلیککه ایریشیش اوچون قوراللی مخالف لربیلن مذاکره لرباشله نیشی اوچون سعی وحرکت قیلماقده.

بوندن بیر هفته آلدین افغانستان دولتی نینگ اجرائیه رئیسی بومملکت نینگ کابینه سی ییغینیده یقین آره ده طالبان گروهی بیلن مذاکره باشله نیشی نی ایتگندی.

بو تشکیلات عبدالله جنابلری بیلدیریگن مناسبتی گه اشاره قیلیب افغانستان دولتی نینگ تینچلیک مساله سی اوچون آلینه دیگن مهم قرارلریگه عیاللر رولی سلماقلی بولیشی توغریسیده انیق دستور اعلان ایتمه گنی نی تاکیدله دی.

شونینگ دیک بو تشکیلات گه کوره افغانستان دولتی بیلن طالبان اورته سیده اوتمیشده اونچه لیک شفافلیک بولمه گنی اوچون مدنی جماعه تشکیلات لر وعیاللرحقوقی بوییچه فعاللری احتمال بیلن ایریشیله دیگن کیلیشووده انسان حق لری کفالتله نیشی باره سیده گی خواطیرلرینی ییتکزه آلمه گندیلر.

مثال بیلن انسان حقلری بوییچه کوزه تووچی تشکیلات جنگی جنایت وانسانیت گه قرشی جنایت مساله لریگه اشاره قیلیب انسان حقوق فعاللری عدالت رعایت ایتیلیب بوکبی جنایتگه قول اورگن لرنینگ کیچیریش موضوعی تینچ مذاکره لری آجنداسیگه کیریتیلگن بولمه گنی دن حقیقی شکلده تولیق ایشانچ لری حاصل بولیشی اوچون هیچ نرسه اختیارلریده ایمسلیگی معلوم قیلگن.

اوتگن ییللرده عیال حقوق فعاللری افغانستان دولتینی تینچ لیک مذاکره لریگه عیاللرنینگ کینگ اولوشی بولمه گنی اوچون قنچه مرتبه تنقیدله گن دیلر.

اوتگن ییلی آکسفام ناملی خلق ارا تشکیلات بیرگزارش ترقه تیب عیاللرنینگ تینچ لیک مذاکره لریگه سهمی بولمه گنیدن تشویش بیلدیرگندی.

بوگزارش اساسیده میلادی 2005ییلدن بیری طالبان بیلن افغانستان دولتی اورته سیده 23مرته تینچلیک مذاکره اوچون ییغین بولیب اوتگن.

بوندن فقط ایکی موردیده دولت آدرسیدن بیرعیال حضورتاپیب، اما دنیاجماعه چیلیگی وطالبان بیلن بولیب اوتگن مذاکره لرده هیچ بیرعیال هم قتنشمه گن.

شونینگ دیگ آکسفام افغانستان دولتی دن تینچلیک جریانی نی باشقریشده عیاللرگه 30فایزسهم بیریلیشی وهرییل تینچلیک مذاکره لری باره سیده آلغه سیلجیش لرعملگه آشگنینی نشرقیلینیشی نی طلب قیلگن.

ایتیلیشیچه حاضرگی کونده افغانستانده تینچلیک مذاکره لرینی آلغه آلیب باره یاتگن یوقاری اداره حسابلنگن افغانستان تینچلیک عالی کینگشی ترکیبیده گی 68 اعضادن فقط 8نفرینی عیاللرتشکیل بیره دی.