افغانستان کریکت تیرمه جماعه سی کابلگه قیتدی

آسترالیا ونیوزلنده گی دنیا بویلب یولگه قوییلگن بیلله شووده افغانستان 6مسابقه نی اوتکزیب ایکینچی باسقیچگه یول تاپمه آلمی کابلگه قیتگن کریکت جماعه سی حامد کرزی هواقونالغه سیده اونلب اهالی تاماندن قیزیق کوتیب آلیندی.اولرتشریفی بیلن بیرگروه هنرمندلرچالغی چه لیب همده اولرگه گللرهم ساوغه قیلیندی.

افغانستان کریکت جماعه سی دنیا مسابقه سیگه یول تاپیشی بیلن مملکت ایچکریسیده اهالی دقتینی اوزیگه تارتگندی. هربیرمملکت بیلن افغانستان تیمی مسابقه سی تلویزیون ورادیولرآرقه لی تینگلب تماشا قیلینردی. هرچند بومملکت اوچون کریکت جماعه سی بیرینچی باردنیا مسابقه سیده حصه قوشگنی کته یوتوق حسابلنه دی، اماشونگه قره مسدن کوپلب افغان لربومسابقه نتیجه سی ثمره لی بولیشیگه امید قیلیشردی. بولیب اوتگن مسابقه لرگه قتنشگن کریکت چی لردن بیری هم قولگه کیلتیرگن نتیجه لریدن راضی ایمس، اما کیله جکده موفقیت قولگه کیلتیریشلرگه امید قیلیشماقده."تیمی میزیخشی ایدی، اما نتیجه بیرآزیخشی بولمه دی، کیله جگ مسابقه لرده یخشی نتیجه قولگه کیلتیریش اوچون سعی وحرکت قیله میز" مسابقه ده قتنشگن کریکتچی لردن بیری افغانستان کریکت جماعه سی مسوولریدن بیری حاضرگی شرایطده جماعه نینگ قولگه کیلتیرگن نتیجه سیدن راضی ایکنینی بیلدیره دی. "دنیا بیلله شووی گه یول تاپیش ساده گپ ایمس، بومرحله ده یره تیلگن شرایطگه قره گنده نتیجه شو بوله دی، باشقه مملکت لردیک بوساحه ده کینگ امکانیت گه ایگه ایمس میز، بومسابقه ده گی جماعه میز باره سیده انیقله نیب آلگن کمچیلیک لرینی تیزآره ده برطرف ایتیشگه حرکت قیله میز، بوبیلن خدا خواه لسه یخشی جماعه نصیبیمیزبوله دی" کریکیت جماعه مسووللریدن بیری آسترالیاده گی دنیاجامی بیلله شووی 14مملکت اورته سیده اوتکزیلماقده، افغانستان ایسه بیرینچی دورده آلتی مملکت بیلن میدانگه توشیش امکانینی تاپدی. بومملکت ایکینچی باسقیچگه یول تاپیشی اوچون 3مسابقه گه غالب بولیشی کیره ک ایدی. اما افغانستان ایسه بو بیلله شووده فقط گینه سکاتلندنی مغلوبیتگه اوچره تیشگه قادر بولدی. وباشقه 5مملکت مقابلیده بای بیرگنی اوچون ایکینچی مرحله گه اوتیشدن محروم بولدی. ایتیش کیره ککی شونگه قره مسدن بومملکتده کریکت عمری آزلیگی گه اعتبار بیرگنده، دنیا مسابقه لری گه حصه قوشیش امکانینی بیرینچی بار تاپگنی بومملکت تاریخیده کته یوتوق حسابلنه دی. بومسابقه دن قولگه کیلگن نتیجه نی حسابگه آلگنده، افغانستان موقعینی، کریکت اویینی اساسچی سی تنیلگن وبواویین جهتدن آلیب قره گنده اوزاق تاریخگه ایگه بریتانیا بیلن تقاسلب کورسه، بوایکی مملکت هم تینگ اورینده توره دی، شو سبب افغانستاننی تعریفلشگه جایز. معلومات لرگه قره گنده افغانستان کریکت جماعه سی میلادی 2019ییل جهان بویلب بولیب اوتیشی کوتیله یاتگن کریکت مسابقه سیده بیرنیچه مملکت بیلن مسابقه یولگه قوییب غالب بولگن تقدیرده مذکور مسابقه ده اشتراک ایتیشی ممکن.