آسترالیا میلادی 2015ییل جهان مسابقه سی غالبی بولدی

Image copyright Getty

آسترالیا نیوزلند جماعه سی گه غالب چیقیشی بیلن میلادی 2015ییل جهان جامی ده بیرینچی اوریننی ایگلله دی.

کریکت بیلله شووی میلادی 2015ییل فیبروری آیی آسترالیا ونیوزلندده باشلندی.

بومسابقه ده 14مملکت حصه قوشیب بیرینچی وایکینچی گروه گه بولینگندی.

بوبیلله شووده نهایتده آسترالیا غالب بولیشی بیلن بوگون 29مارچ یکون تاپدی.

آسترالیانینگ ملبورن منطقه سیده اوتکزیلگن جهان جامی نینگ سونگی مسابقه سیده بیرینچی دن توپ نیوزلند کریکت جماعه سی تاماندن باشلندی. بوگروه اوز نوبیتی ده 45 دورده 183امتیازقولگه کیریتیشگه قادربولدی.

کیین آسترالیا تیمی عین شو امتیازگه 33دورگه ییتدی، نهایتده بومسابقه نینگ قهرمانی بولیب دنیاده تانیلدی.

بودورگی مسابقه بیلن آسترالیا جهان فینل مسابقه سیده 7مرته دن بیری اشتراک قیله دی.

نیوزلند بیلن آسترالیاده یولگه قوییلگن بیلله شووده ایلک با رافغانستان کریکتچی لری حصه قوشگندی.

بو گروه بیش مملکتگه بای بیریب فقط گینه بیرمملکت گه غالب بولیب ایکینچی باسقیچدن محروم بولدی.

انگلستان نینگ کریکت تیرمه جماعه سی هم بومسابقه ده حصه قوشگندی، اما کوره شی موفقیت لی بولمه گنی اوچون ایکینچی باسقیچ اوتکزیله دیگن اویین لرنی اوتکزیشگه قادر بولمه دی.