خوستده اونلب کیشی بوولایت حاکمینی اداری فسادگه عیبلب مدنی اعتراض اویوشتیرگن

خوست ولایتی ده بولایت حاکمی نی اداری فسادگه عیبلب وظیفه سیدن چیتله نیشینی سوره یاتگن لرایکینچی کونگی اعتراضلریده حاکملیک بناسی مقابلیده اونگه یقین خیمه تیککنلر.

اولرحاکم اوزلوازمی دن ایشدن آلنیشیگه قدراعتراض لرینی دوام ایتدیریش بیلن آگاه لنتیرگنلر.

شبنه کونی دن بیری خوست حاکمی گه قرشی دوام ایته یاتگن مدنی اعتراضده، ناراضی کیشی لربوگون ولایت حاکملیگی وحاکم توره دیگن بنا برابریده خیمه تیککنلر.

معلومات لرگه قره گنده خیمه لرده اعتراض بیلدیریب تورگن اونلب کیشی ملی مجلس نینگ ایکیته اعضاسی و ولایت کینگش نینگ 10گه یقین اعضاسی واولرنینگ طرفدارلری دن عبارت بولگن.

اعتراضچی لر ولایت حاکمی عبدالجبارنعیمی وبو ولایتده گی دولت نینگ ایریم محلی رسمی لرینی اداری فسادگه قوللری بارلیککه عیبلب مرکزی دولتدن اولرنی وظیفه سیدن آلینیشینی طلب قیلیشماقده.بو حقده ولسی جرگه وکیلی کمال ناصر اصولی "بیز والی جونه تگی نی تولدیریشنی خواه لمه یمیز، ترقیات پروژه لرایشی بیتمه ی قالمه سین، بوشخص فسادگه باتگن لردن بیری، افغانستانده گی برچه فاسدلرگه قرشی کوره شه میز"

عین حالده خوست ولایتی رسمی لری بوادعالرنی مطلقا رد ایته دیلر.

بو ولایت حاکمی سوزچیسی مبارز زدران بیرقطارلرمنفعتینی قولدن بیرگنلری اوچون بوکبی ایشلرگه قول اوره یاتگن لرینی ایته دی." بواعتراض ونمایشی بیرقطارلرنینگ ایشی، قانون تطبیق ایتیلیشی ودولت حاکمیتی کینگه ییب وکوچلی اداره گه ایله نیشی بیلن اولرشخصی منفعت لرینی قولدن بیرگن لری سبب بوکبی ایشلرگه قول اوره دیلر" دییدی خوست حاکمی سوزچیسی

خوست لیک لر اعتراض بیلدیریب خیمه تیککن لر اهالی قتنه یاتگن یوللرنی یاپیب قویگن لری اوچون تنقیدلب وامنیتی مسوول لر یولنی اهالی یوزیگه آچیشینی طلب قیلگن.

بیراق امنیتی مسووللرمرکزی دولت حکمی گه قره ب تورگن لرینی بوولایت آقسقاللری بیلن بولگن اوچره شوولریده تیلگه آلگن لر.

خوست ولایتی مرکزیده یولگه قوییلگن بونمایش بیرکون آلدین باشله نیب هلی هم دوام ایتماقده. نمایشچی لرولایت حاکمی ایشدن آلگونچه اوز مدنی اعتراض لرینی دوام ایتدیریش لری بیلن آگاه لنتیریشگن.

خوستده گی بی بی سی مخبری الیاس وحدت گه کوره اوتگن کونگی نمایشده قریب 3000نفراشتراک قیلگندی.