تخارده یوزبیرگن پارتلشده رستاق تومنی پلیس قوماندانی یره لندی

بوگون توش ساعت بیرده شمالی تخارولایتی نینگ رستا ق تومنیده ماین پارتله شی سبب ایکی نفریره لندی. یره لنگن لردن بیری بواولوسواللیک نینگ پلیس قوماندانی بولگن. دواله نیش اوچون قندوزگه جونه تیلگن.

تخارولایتی پلیس قوماندانی نینگ سوزچیسی عبدالخلیل حسیب پارتله گن بوماین بوتومن نینگ بلدیه اداره سی تعمیری صحنی ده بیرکرتیده اوره ب قوییلگنینی ایتدی.

اونگه کوره پلیس تاماندن بوماین کشف ایتیلگچ، کیین پلیس ایسه بونی بیکار ایتیش اوچون محلدن باشقه محلگه آلیب باره یاتگنده، پارتلب کیتیب نتیجه ده، رستاق تومنی نینگ پلیس قومانی رحمت الله بیلن باشقه بیرپلیس ضابطی نی یره لنتیرگن.

تن جراحتی آلگن بوایکی نفر احواللری آغیرلیگی سبب اولر دواله نیشی اوچون قندوز ولایتی کسلخانه سیگه جونه تیلگن.

تخار ولایتی پلیس نینگ تاکیدلشیچه بو ماین دن مقصد بلدیه اداره سی یقنیده بهار فصلی ده دم آلیش اوچون قیشلاق اهالی سی تشریف کیلتیریب وقت لرینی خوش کیچره دیگن لرنی نشانگه توتیش بولگن.

حسیب جنابلری بوحادثه گه دولت مخالف لری قولی بارلیگی نی ایتیب وبوخصوصده تیکشیروو ایشلری دوام ایته یاتگنینی معلوم قیلدی.