بادغیس ولایتیده گی سووتاشقینی واوروشده 12نفراولگن

بو طبیعی حادثه ده 6نفراولیب و یشش بنالر، مسجدلر، مکتبلر، کوپریک لر، ایکین زارییرلر، ومیمنه هرات عمومی یولی نینگ اونلب کیلومتریگه خساره ییتکزگن. بیرقطار عایله لراوی وجایلردن ایریلگن. یاردم کورسه تیشگه جدی احتیاجلری بارلیگی ایتیلماقده. سوو تاشقینی ایسه بوندن ایکی کون آلدین بادغیس ولایتی نینگ سبزک منطقه سیدن یاغینگرچیلیک لردن حاصل بولیب یینگن سووتاشقینی بو ولایت مرکزی قلعه نوگه تیگیشلی لعمان قیشلاغی دن سنگ آتش منطقه سیگچه ضررییتکزگن. بادغیس ولایتی پلیس قوماندانلیگی نینگ امنیت آمری عبدالقیوم انگارنینگ ایتیشیچه یوزبیرگن سوو تاشقینی عاقبتیده 160کیلومترشاه یول گه خساره ییتگنی اوچون میمنه وهرات قنتاویولی یاپیلگندی. اما بوگون یول نقلیه واسطه لریوزیگه قیته آچیلگن. انگار جنابلری گه کوره، حادثه ده ضرر کورگن عایله لراوزجان لرینی سقلش اوچون سووتاشقینی تهدید ییتمه یاتگن محللرگه چیقریشگنلر. معلومات لرگه کوره اولرمیدان لر وقرینداشلری اویلریگه باریب جایلشگن. بادغیس رسمی لری تاماندن حادثه دن ضررکورگن لرگه حکومت وایریم ناحکومت تشکیلات لرتاماندن خیمه وییگولیک آذوقه یاردم لری ییتکزیلیب، اما بوییترلی بولمی کوپراق یاردم ییتکزیب بیریلیشی معلوم قیلینماقده. بو ولایت رسمی لری حادثه کولمی نی تیکشیریش اوچون هیات وظیفه لنتیریلگنینی ایتماقده. بوندن ایکی کون آلدین هم شمال شرقی بغلان ولایتیده یوزبیرگن سوو تاشقینی ده 7نفراوزجانینی قولدن بیریب وکمیده 10کیشی هم یره لنگندی. شونینگ دیک اونلب چاروا نابود بولیب اوی بنالری و ایکین زار ییرلرهم ویران بولگنی خبر قیلینگندی. شونینگ دیک بوندن نیچه هفته آلدین شمالی سرپل ولایتی ده روی بیرگن سوو تاشقینیده بیرنفرهلاک بولگندی. افغانستانده هرییل بهارکیلیشی بیلن یاغینگرچیلیکلریوزبیریب نتیجه ده کوپلب اهالی گه مالی وجانی ضررییتکزه دی. عین حالده سه شنبه کونی کیچقرون بادغیس ولایتی نینگ جون اولوسوالگیده مسوولیت سیز ایکی قوماندان اورته سیده یوزبیرگن توقنه شووده 6نفر اولیب ایکی کیشی هم یره لنگن. اولیب یاره لنگن لرایکی تامانگه تعلقلی بولگن. بادغیس پلیس امنیت آمری عبدالقیوم انگار گه کوره بو ایکله قوماندان بیر- بیریگه قرینداش بولیب یوزه گه چیققن اوروش هم عایله وی جنجللردن کیلیب چیققن. اما ایریم منبع لربوایکله قوماندان اورته سیده یوزه گه چیققن توقنه شوونی حزبی رقابت لردیب ایتماقده لر.